Warsztaty umiejętności

rysunek_mit_osrodka_1Proponowane przez nas warsztaty umiejętności skierowane są do osób, grup i organizacji szczególnie zainteresowanych identyfikowaniem oraz trenowaniem określonych umiejętności. Celem tych warsztatów jest stwarzanie uczestnikom możliwości zarówno pogłębiania posiadanych już umiejętności, głównie umiejętności społecznych, interpersonalnych i intrapersonalnych, między innymi w oparciu o określanie ich mocnych oraz słabych świadomych stron, jak i odkrywanie ich możliwości do tej pory nie w pełni uświadamianych.

Kalendarium

13.10.2018

  • Szkoła relacji przeznaczona jest dla wszystkich osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności budowania dobrych relacji. Relacji, które są dla nas szczególnie ważne. Może to dotyczyć zarówno relacji partnerskich, rodzinnych, jak i relacji zawodowych...
    Prowadzący: Alicja Klein