Warsztaty rozwojowe

Czy to jeszcze dla mnie ważne? Czyli o wątpliwościach wobec poczucia sensu i znaczenia swojej ścieżki zawodowej

02.10.2016

Czy to jeszcze dla mnie ważne? Czyli o wątpliwościach wobec poczucia sensu i znaczenia swojej ścieżki zawodowej

Miniwarsztat dla wszystkich, którzy obawiają się stracić zaangażowanie w swoją pracę lub chcą odnaleźć głębsze znaczenie...
Prowadząca: Olga Libich

Jak podejmujemy decyzje? - miniwarsztat

24.09.2016

Jak podejmujemy decyzje? - miniwarsztat

Kontakt_male.jpg Miniwarsztat dla tych, którzy chcą podejmować decyzje w sposób bardziej świadomy, poznać lepiej swoje tendencje i style podejmowania decyzji...
Prowadząca: Jadwiga Bytniewska

Nowy początek - relacje poza układem siły i słabości

17.07.2016

Nowy początek - relacje poza układem siły i słabości

serce_maleJeśli jesteś zainteresowana/y nawiązaniem głębokiej relacji z samym sobą, innymi osobami oraz światem – serdecznie zapraszamy. Bycie autentycznym, swobodnym, naturalnym, a jednocześnie przepełnionym głębokim sensem swojego istnienia i poczucia wartości własnej to coś, co dla wielu osób...
Prowadzące: Alicja Klein, Anna Blichowska

Stworzyć świat zewnętrzny

04.06.2016

Stworzyć świat zewnętrzny

drzewo_30.1_minWarsztat o realizowaniu swoich celów i projektów. O wcielaniu w życie swoich wizji i marzeń. O wybieranych przez siebie postawach i strategiach działania. O stawianiu czoła pojawiającym się na drodze wyzwaniom. O byciu liderem własnego życia.
Prowadzący: Alicja Klein

Stworzyć świat relacji Ja-Wy

07.05.2016

Stworzyć świat relacji Ja-Wy

drzewo_29.1_minWarsztat o doświadczaniu siebie w grupie. O tym, jak my oddziałujemy na innych oraz o tym, jak inni oddziałują na nas. O przyjmowaniu różnych ról i różnych punktów widzenia. O zależności i wolności. O współistnieniu i współdziałaniu.
Prowadzący: Alicja Klein

Stworzyć świat relacji Ja-Ty

09.04.2016

Stworzyć świat relacji Ja-Ty

drzewo_28.1_minWarsztat o relacji. O byciu razem i osobno. O poczuciu wzajemnego porozumienia i bliskości. O wspólnych marzeniach, planach oraz o ich realizacji. O kolejnych etapach relacji i zmianach w niej zachodzących. O rozstaniach i powrotach.
Prowadzący: Alicja Klein

Posmakować swój świat

12.03.2016

Posmakować swój świat

drzewo_27.1_minWarsztat o doświadczaniu zmysłowym. Smakach, obrazach, zapachach, dźwiękach, dotykach. O zanurzaniu się w te doświadczenia. O dopełnianiu tych stanów. Cieszeniu się nimi. Badaniu ich istoty i sprawdzaniu, dokąd nas prowadzą.
Prowadzący: Alicja Klein

Zatrzymać swój świat

06.02.2016

Zatrzymać swój świat

drzewo_26.1_minWarsztat o naszych intuicjach i głębokich poczuciach. O ich zauważaniu i rozpoznawaniu ich natury. O sięganiu do ich źródła. O zaufaniu do nich i uwzględnianiu zawartej w nich informacji w naszym codziennym życiu.
Prowadzący: Alicja Klein

Poczuć swój świat

23.01.2016

Poczuć swój świat

drzewo_25.1_minWarsztat o naszych uczuciach. O sposobach ich przejawiania się. O rozpoznawaniu ich natury. O badaniu zawartej w nich informacji. O cieszeniu się nimi, zarządzaniu ich przejawami i świadomym ich kształtowaniu.
Prowadzący: Alicja Klein

Opowiedzieć o swoim świecie

12.12.2015

Opowiedzieć o swoim świecie

drzewo_24.1_minWarsztat o naszych procesach myślowych. O ich wpływie na nasze postawy, emocje i zachowania. O rozpoznawaniu źródła ich pochodzenia, rozumieniu znaczenia, które w sobie niosą i wybieraniu tych, które wspierają nasz rozwój.
Prowadzący: Alicja Klein

Subskrybuje zawartość