Coaching

kamien_maly Osobom poszukującym wsparcia w realizowaniu projektów proponujemy unikalny coaching metodą psychologii procesu, stworzony przez Dyplomowanych Nauczycieli Instytutu Psychologii Procesu – Joannę Dulińską i Michała Dudę.

Kiedy coaching?
- kiedy czujesz, że chcesz zrealizować projekt dotyczący dowolnego obszaru życiowego, a w realizacji tego celu napotykasz na trudności i do tej pory nie udało Ci się go zrealizować samodzielnie
- kiedy czujesz, że w dowolnym obszarze swojego życia chciałabyś/chciałbyś zrealizować coś twórczego, ale nie masz sprecyzowanego celu
- kiedy napotykasz na przeszkody w realizacji celu, których nie rozumiesz
- kiedy potrzebujesz większej świadomości wokół działań, które podejmujesz, aby zrealizować projekt
- kiedy potrzebujesz wsparcia w postaci osoby towarzyszącego Ci coacha, który w odpowiednim momencie zadaje odpowiednie pytania motywujące Cię do głębszego spojrzenia w siebie i na okoliczności towarzyszące działaniom

Dlaczego coaching metodą psychologii procesu?
Począwszy od momentu precyzyjnego określania celu, poprzez ustalanie planów działań, monitorowanie realizacji celu uwzględniane są zarówno świadome, jak i nieświadome aspekty, wpływające na realizację celu (wspierające lub przeszkadzające). Coach pracujący tą metodą zachęca klienta do korzystania z informacji, pochodzących z przeczuć, emocji i snów na równi z racjonalnymi przesłankami działań. Praca nad celem jest w efekcie pracą transformacyjną, dającą poczucie głębokiego wewnętrznego przeobrażenia, następującego podczas realizacji ustalonego celu.

Zapraszamy na stronę na Facebook'u.Coach