Dwuletnie Studium Psychoterapii 2015-2017

Szkolenie

24.10.2015

Dwuletnie Studium Psychoterapii 2015-2017

dwuletnie_studiumDWULETNIE STUDIUM PSYCHOTERAPII metodą PSYCHOLOGII PROCESU Arnolda Mindella w TRÓJMIEŚCIE rozpoczynamy 24 października 2015.

Studium jest bazą do uzyskania licencji psychoterapeuty, certyfikatu coacha, mediatora lub facylitatora
ZAPRASZAMY:
– osoby zajmujące się zawodowo pomaganiem i pracą z ludźmi
– psychologów i psychoterapeutów
– coachów, konsultantów i trenerów
– lekarzy psychiatrów, lekarzy innych specjalności, pielęgniarki
– terapeutów zajęciowych
– nauczycieli i wychowawców
– twórców, plastyków, aktorów
– animatorów kultury
– pracowników socjalnych
– oraz studentów wyżej wymienionych specjalności, a także osoby zainteresowane własnym rozwojem
UCZESTNICZĄC W STUDIUM:

– nauczysz się nowej, skutecznej metody terapeutycznej
– poznasz pełne spektrum zastosowań pracy z procesem w terapii umożliwiające pracę z szerokim zakresem problemów
– zyskasz wiele nowych, a jednocześnie sprawdzonych i użytecznych narzędzi psychologicznych
– będziesz mieć możliwość praktykowania pod superwizją
– dowiesz się, jak korzystać ze swojego wewnętrznego doświadczenia, aby stać się bardziej uważną, dynamiczną i twórczą osobą
– nauczysz się rozpoznawać swoje mocne strony oraz swój własny styl pracy z ludźmi
– i wiele, wiele więcej…
STUDIUM OBEJMUJE :
– 18 warsztatów weekendowych (252 godziny)
– ćwiczenia (54 godzin)
– seminarium teoretyczne ( 60 godzin)
– 6-ścio dniowy warsztat wakacyjny (48 godzin)
– psychoterapię szkoleniową (40 godzin)
(razem 414 godzin zajęć i 40 godzin psychoterapii)
a ponadto do dyspozycji uczestników:
– forum dyskusyjne i strona internetowa – materiały szkoleniowe – biblioteka dla studentów Instytutu Psychologii Procesu
PROGRAM ZAJĘĆ:
ROZPOCZĘCIE ROKU – 24 października 2015
1) WARSZTATY WEEKENDOWE:
warsztaty odbywają się w godzinach:
sobota od 10.00 do 18.00
niedziela od 10.00 do 16.00
1 ROK
październik 2015 – Wprowadzenie do pracy z procesem
listopad 2015 – Praca z progiem – czyli co nas ogranicza
grudzień 2015 – Praca ze snami – sny a proces śnienia
styczeń 2016 – Praca ze snami – sen z dzieciństwa
luty 2016 – Praca z symptomami fizycznymi
marzec 2016 – Praca z ciałem
kwiecień 2016 – Relacje-komunikacja, projekcje, zaśnienia
maja 2016 – Relacje – sny relacyjne i mit relacji
czerwiec 2016 – Relacje – praca z rodziną
2 ROK
październik 2016 – Praca z uzależnieniami
listopad 2016- Krytyk: wróg czy nauczyciel?
grudzień 2016 – Odmienne stany świadomości
styczeń 2017- Praca z transem i osobami w śpiączce
luty 2017 – Praca wewnętrzna
marzec 2017– Twórczość
kwiecień 2017 – Praca z nadużyciami
maj 2017 – Praca z grupą
czerwiec 2017 – Zagadnienia społeczne
EGZAMINY:
wrzesień 2017 – sesja egzaminacyjna – egzaminy wstępne na ścieżkę coachingową / mediację / facylitację
styczeń / luty 2018 – sesja egzaminacyjna – egzaminy wstępne do szkolenia dyplomowego na ścieżce psychoterapeutycznej
Wymogi formalne do przystąpienia do egzaminu wstępnego
2) ĆWICZENIA
Praktyczne rozwijanie nabytych umiejętności, prezentowanych w trakcie warsztatów. Ćwiczenia odbywają się raz w miesiącu w czwartki i trwają od 18:15 do 21:00
terminy ćwiczeń będą potwierdzone na pierwszych zajęciach
3) SEMINARIUM TEORETYCZNE
Seminarium Teoretyczne składa się z 3 bloków po 2,5 dnia (piątek 18:00 – 21:00, sobota 10:00-19:00, niedziela 10:00-18:00)
Blok I i II (obowiązkowe dla wszystkich ścieżek) poświęcone będą prezentacji podstawowych założeń i metod pracy różnych podejść psychoterapeutycznych. Między innymi: psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne, systemowe, humanistyczno-egzystencjalne.
Blok III (obowiązkowy dla ścieżki psychoterapeutycznej) poświęcony będzie prezentacji zjawisk typowych dla relacji terapeutycznej np.kontrakt, opór, przeniesienie, przeciwprzeniesienie.
Osoby, które nie planują udziału w szkoleniu dyplomowym lub ścieżkach certyfikacyjnych IPP mogą ubiegać się o zwolnienie z seminarium teoretycznego.
4) WARSZTAT WAKACYJNY
MEDYTACJE WOJOWNIKA NA ŚCIEŻCE SERCA. Szamanizm i praca wewnętrzna w psychoterapii.
PROGRAM ZAJĘĆ
- powołanie /jak to się stało, że pracujesz lub chcesz pracować z ludźmi/ i mit zawodowy;
– „dobroczyńca” terapeuty, sny i niezwykłe spotkania;
– intuicje, przeczucia, nastroje w pracy z ludźmi, wizje i fantazje, a „widzenie”;
– pozostawianie historii osobistej; – myśliwy i druga uwaga; percepcja terapeuty
– szamanizm, a procesy poznawcze;
– wojownik i sprzymierzeniec; wykorzystanie sprzymierzeńca w pracy terapeutycznej;
– świadome śnienie
– kto to jest sobowtór i co ma wspólnego z pracą z ludźmi
– praca z duchami i fantomami;
– czterej wrogowie człowieka wiedzy;
– moc osobista i ranga w pracy z ludźmi;
– skradanie się – lekarstwo na grę;
– medytacja zorientowana na proces;
– ścieżka serca
– ścieżka śmierci;
– rola i udział społeczności w „stawaniu się człowiekiem wiedzy”
– znaczenie pracy terapeutycznej, poczucie sensu i bezsensu w pracy, a problem zatrzymania świata;
Termin: wrzesień 2016
ŚCIEŻKA ZAWODOWA
Dwuletnie Studium to kurs podstawowy, który jest bazą dla zdobycia licencji psychoterapeuty, certyfikatu coacha, mediatora lub facylitatora.

Ścieżka psychoterapeutyczna
W trakcie trwania Dwuletniego Studium należy przystąpić do programu licencyjnego IPP (przeczytaj jak przystąpić to programu licencyjnego), po zakończeniu Dwuletniego Studium zdać egzaminy i kontynuować szkolenie dyplomowe (szczegółowy opis ścieżki psychoterapeutycznej znajduje się na stronie: na stronie IPP http://www.processwork.pl). Uprawnia to do pracy z ludźmi jako psychoterapeuta pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu.
Ścieżki coacha, mediatora, facylitatora
Po ukończeniu studium należy zdać uproszczone egzaminy i ukończyć roczne szkolenie certyfikacyjne. Uprawnia to do pracy jako coach, mediator lub facylitator metodą psychologii procesu.
→ Coaching
→ Mediator/ Facylitator
ZAŚWIADCZENIA:
Po ukończeniu Dwuletniego Studium uczestnicy otrzymują zaświadczenie Instytutu Psychologii Procesu z wyszczególnieniem wymiaru godzin i tematyki zajęć. Zaświadczenie uzyskuje się po spełnieniu wszystkich wymagań, do których należą: uczestnictwo w warsztatach i ćwiczeniach, uczestnictwo w wyjeździe wakacyjnym oraz odbycie 40 godzin sesji psychoterapii szkoleniowej.
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
O przyjęciu na Dwuletnie Studium decyduje obowiązkowa rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest sprawdzenie motywacji, oczekiwań oraz możliwości spełnienia wymagań przez potencjalnego uczestnika. Celem rozmowy jest także udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości związane z programem. Na rozmowę kwalifikacyjną należy umawiać się z naszym trójmiejskim koordynatorem:Barbara Szymańska bszymanska@gmail.com , tel: 501 750 084
UWAGA! Rozmowa kwalifikacyjna do Dwuletniego Studium nie jest tożsama z sesją rekomendacyjną do Programu Licencyjnego IPP.
KOORDYNATOR TRÓJMIEJSKI: (udzielanie informacji i przyjmowanie zgłoszeń na rozmowę kwalifikacyjną)
Barbara Szymańska e-mail:bszymanska@gmail.com , tel: 501 750 084

PROWADZĄCY:
Małgorzata Szczepańska i Grzegorz Szczepański- dyplomowani psychoterapeuci i nauczyciele Instytutu Psychologii Procesu
Asystenci i osoby prowadzące ćwiczenia:
Marzena Borowczak
Barbara Szymańska

SUPERWIZJA: Joanna Dulińska, Michał Duda

MIEJSCE:
1) Warsztaty weekendowe i ćwiczenia: Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Esencja, ul. Wejherowska 15/23, Sopot - Kamienny Potok
2) Seminarium teoretyczne: Ośrodek Terapii Małżeńskiej Nowe Wzorce ( Warszawa, al. Armii Ludowej 6 lok. 120, www.nowewzorce.pl )
3) Warsztat wakacyjny: miejsce zostanie podane w terminie późniejszym
KOSZT:
1) Warsztaty weekendowe i ćwiczenia: opłata miesięczna 260 zł (780 zł płatne do 15 października 2015 za 3 miesiące z góry)
2) Seminarium teoretyczne: 3 x 200 zł
3) Warsztat wakacyjny: 780 zł
4) Psychoterapie szkoleniowe: dwie obowiązkowe w miesiącu 180 zł – 240 zł w zależności od terapeuty (90 zł – 120 zł płatne po sesji)
WPŁATY:
Opłaty prosimy wpłacać na konto:
Psychoterapia i szkolenia Grzegorz Szczepański
Al. Komisji Edukacji Narodowej 15/138, 02-722 Warszawa
mBank, nr konta: 90 1140 2004 0000 3502 6708 6058
z dopiskiem: „Dwuletnie Studium Gdańsk – pierwszy rok, Imię i Nazwisko uczestnika”
I rata: 780 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 15 października 2015
II rata: 780 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 stycznia 2015
III rata: 780 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2015
Prosimy o poinformowanie organizatorki o dokonaniu wpłaty I raty oraz o przyniesienie dowodu wpłaty na rozpoczęcie roku.
PROSIMY NIE DOKONYWAĆ WPŁAT PRZED ODBYCIEM ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ.

Pierwszy termin: 
24.10.2015