Fora otwarte

kamien_duzyProponowane przez nas fora otwarte są spotkaniami zorganizowanymi wokół wybranego zagadnienia społecznego. Celem forum otwartego jest stworzenie takiej przestrzeni, w której każda osoba związana z danym zagadnieniem czuje, że jest reprezentowana. Fora otwarte prowadzone są w oparciu o paradygmat Głębokiej Demokracji dr Arnolda Mindella zakładający, że nie władza lecz świadomość jest istotą demokracji oraz że każda osoba stanowi część większej całości, a jej doświadczenia są ważne i niezbędne dla rozwoju całej grupy i całego społeczeństwa.

Kalendarium

Brak zaplanowanych forów otwartych w najbliższym czasie.