Książki

O psychologii procesu w języku polskim

Mindell, A. Cienie miasta: interwencje psychologiczne w psychiatrii
ksiazka_mindell_cienie_miasta_minTa książka została napisana zarówno dla studentów, jak i dla doświadczonych profesjonalistów: psychiatrów, psychologów, pracowników socjalnych mających do czynienia z pacjentami psychiatrycznymi, dla pielęgniarek, salowych, sekretarek, urzędników miejskich, zainteresowanych tematem laików oraz członków rodzin, dla wszystkich, którzy z obowiązku lub kierowani współczuciem mają kontakt z rzeszą ludzi zależnych od pomocy finansowej, psychologicznej lub moralnej, niesionej przez miejskie ośrodki pomocy społecznej, ośrodki leczenia uzależnień lub szpitale psychiatryczne. Jest to książka w duchu "zaczynania od nowa" (frg).

Mindell, A. Lider mistrzem sztuk walki: wstęp do głębokiej demokracji
ksiazka_mindell_lider_mistrzem_sztuk_walki_minKolejne rozdziały tej pracy zawierają opis teorii i metod, a także umiejętności koniecznych w radzeniu sobie z ulegającym nieodwracalnym zmianom stanem Ziemi - planety, na której istnieje pięć tysięcy języków i wyznań, i której mieszkańcy lepiej radzą sobie z wysyłaniem w przestrzeń pozaziemską pojazdów kosmicznych niż ze wzajemnym współżyciem. Opisane metody zdobywania umiejętności inspirowane są przez wizję świata będącego bezpiecznym domem, wizję bardziej pociągającą od obrazu wojny, a zarazem bardziej bezpieczną i wypełnioną głębszym znaczeniem niż nawet sama idea pokoju (frg).

Mindell, A. Metaumiejętności: o sztuce terapii
ksiazka_mindell_metaumiejetnosci_minPodobnie jak w życiu codziennym, w pracy z pacjentami znajdują wyraz wartości w jakie wierzymy i nasze najgłębsze przekonania. W tej książce staram się pokazać, w jaki sposób - poprzez uczucia i doznania terapeuty - uzewnętrznia się jego stosunek do życia i do świata, nadający kształt stosowanym w terapii technikom. Jestem przekonana, że te najistotniejsze, często nieuświadomione zachowania terapeuty są uwarunkowane szczególnymi "zdolnościami", które można badać i rozwijać. Nazwałam te zdolności metaumiejętnościami. W istocie więc książka ta poświęcona jest duchowemu aspektowi psychoterapii (frg).

Mindell, A. O istocie snów: psychologiczna i duchowa interpretacja snów
ksiazka_mindell_o_istocie_snow_minNa tę książkę składają się idee rozwijane przez 36 lat pracy nad analizą marzeń sennych w ramach mojej praktyki terapeutycznej. Jest ona uaktualnionym zbiorem poznanych lub rozwiniętych przeze mnie technik pracy ze snem wywodzących się ze szkoły Junga, Gestaltu oraz psychologii zorientowanej na proces. Podstawowe założenie pracy ze snami polega na tym, że można je zrozumieć dzięki szczegółowemu obserwowaniu sposobu, w jaki ludzie koncentrują swoją uwagę, tego jak się poruszamy, jak doświadczamy naszych ciał i odmiennych stanów świadomości. Opisane w tej książce nowatorskie techniki są wynikiem badań nad związkami pomiędzy psychologią a fizyką (frg).

Mindell, A. O pracy ze śniącym ciałem: psychologia zorientowana na proces w praktyce
ksiazka_mindell_o_pracy_ze_sniacym_cialem_min O pracy ze śniącym ciałem jest książką, która może zainteresować zarówno laików, jak i praktykujących lekarzy oraz psychologów. Jest to książka o odnajdywaniu znaczenia ukrytego za fizycznymi chorobami i dolegliwościami. Napisałem ją zainspirowany pomysłem moich holenderskich wydawców, państwa J. i L. van Hensbroek, ktorzy po przeczytaniu mojej pierwszej pracy Śniące ciało: rola ciała w odkrywaniu Jaźni uznali, iż powinienem napisać następną, gdzie przedstawiłbym związki między snami a zjawiskami cielesnymi głównie w oparciu o studia przypadków (frg).

Mindell, A. Otwarte forum: praktyka głębokiej demokracji
ksiazka_mindell_otwarte_forum_minJeśli organizacje, wspólnoty i narody mają pomyślnie funkcjonować w chwili obecnej lub w ogóle przetrwać w przyszłości, to muszą być głęboko demokratyczne, to znaczy każda osoba i każde uczucie musi znaleźć wyraz. Głęboka demokracja jest świadomością różnorodności osób, ról i uczuć; jest postawą otwartości, w której zapraszamy wszystko to, co próbuje zwrócić naszą uwagę. Pozytywne zmiany w organizacjach wypracowane na podstawie demokratycznych procedur nie rozwiązują problemów na długo, jeśli nie uwzględniają najgłębszych uczuć, które wiążą się z tymi problemami (frg).

Mindell, A. Praca nad samym sobą: wewnętrzna praca ze śniącym ciałem
ksiazka_mindell_praca_nad_samym_soba_minSądzę, że książka ta jest częścią nowego, wielopłaszczyznowego podejścia do psychologii i medytacji, do samodzielnej pracy ze snami, odczuciami fizycznymi, twórczym ruchem i relacjami. Samodzielna praca nad sobą została zamierzona jako wyczerpujące wprowadzenie oraz praktyczny poradnik do pracy wewnętrznej bez pomocy terapeuty przy użyciu metod psychologii zorientowanej na proces. Jest ona przeznaczona dla wszystkich ludzi, którzy interesują się medytacją i psychoterapią. Moje obecne badania związane z medytacją rozwijają introwertywny aspekt tego, co początkowo nazwałem "pracą ze śniącym ciałem" (frg).

Mindell, A. Psychologia i szamanizm
ksiazka_mindell_psychologia_i_szamanizm_minPodłożem wszelkich codziennych problemów jest śniące ciało, twoje najbardziej zdumiewające doświadczenie, odczuwane zazwyczaj jedynie w obliczu śmierci albo w trakcie okultystycznych czy szamańskich rytuałów. Ta nowa, ekscytująca i mityczna strona naszego życia daje ci większą kontrolę nad zdrowiem oraz głębszy wgląd w naturę świata. Psychologia i szamanizm zachęca do tego, żebyś wraz z innymi ludźmi żył śniącym ciałem, przekształcając codzienną rzeczywistość w wyjątkowy świat, w którym pojawia się doświadczenie i odpowiedź na najważniejsze pytania dotyczące życia (frg).

Mindell, A. Siedząc w ogniu: wykorzystanie konfliktów i różnic między ludźmi dla transformacji dużych grup
ksiazka_mindell_siedzac_w_ogniu_minWolność, budowanie wspólnoty i trwałych relacji z innymi ludźmi ma swoją cenę. Kosztem jest czas, a także odwaga potrzebna do tego, by uczyć się, jak siedzieć w płomieniach różnorodności. Oznacza to, że w ogniu walki pozostajesz wciąż skupiony w sobie. Musimy więc pogłębiać swoją wiedzę na temat funkcjonowania małych i dużych organizacji, przebiegu otwartych zebrań miejskich i pełnych napięcia zajść ulicznych. Jeśli bez tego weźmiemy na siebie rolę lidera czy osoby ułatwiającej przebieg procesów grupowych (facylitatora), to może okazać się, że po prostu w olbrzymim skrócie powtórzymy błędy historii (frg).

Mindell, A. Siła ciszy: metody całodobowego świadomego śnienia
ksiazka_mindell_sila_ciszy_minSymptomy cielesne są pełnym napięć i trudności polem walki. Jeśli zaprzeczasz ich istnieniu, odrzucasz walkę - symptomy będą cię nawiedzać całą noc. Jednak z drugiej strony, jeśli zajmiesz się tylko ich rzeczywsitym istnieniem, twój nastrój pogorszy się i zaczniesz się obawiać, zwłaszcza gdy objawy nie zostały natychmiast wyleczone. Książka Siła ciszy prezentuje zasady, ktore wyjaśniają, jak i dlaczego praca ze snami oraz odczuciami ciała na poziomie rzeczywistym i zbliżonym do śnienia zmienia twoje doświadczanie ciała (frg).

Mindell, A. Śniące ciało: rola ciała w odkrywaniu Jaźni
ksiazka_mindell_sniace_cialo_minPo raz pierwszy zainteresowałem się zależnością między psychiką a materią wiele lat temu, kiedy zacząłem zajmować się fizyką teoretyczną i praktykować psychologię Junga. Ale dopiero moja choroba sprzed około dziesięciu lat spowodowała, że zacząłem ujmować moje spekulacje dotyczące związku między psychiką a materią w terminach bardziej praktycznych. Los pokazał mi, że aby odkryć tajemnicę psychofizycznej rzeczywistości muszę zacząć od ciała. Nie przypuszczałem wówczas nawet, że owocem tego eksperymentalnego okresu będzie powstanie metody pracy z ciałem i teorii procesu psychologicznego (frg).

Mindell, A. Śniące ciało w związkach
ksiazka_mindell_sniace_cialo_w_zwiazkach_minPisałem tę książkę z nadzieją, że pomogę zarówno laikom, jak i zawodowym terapeutom, którzy muszą głęboko wnikać w tajemnice relacji między ludźmi, by uzyskać narzędzia niezbędne do przekształcenia owych tajemnic w satysfakcjonujące i radosne życie codzienne. Wszystkich, którzy są zainteresowani głękoką pracą z relacjami, chcą się uczyć, jak przekształcać problemy, i są ciekawi doświadczania śniącego tła, które ich tworzy, zachęcam do rozwijania zorientowanej na proces pracy z relacjami. Trzy rzeczy książkę tę charakteryzują. Po pierwsze staram się powiązać cele terapii rodzinnej z teorią komunikacji oraz pracą ze snem i z ciałem rozwijaną w terapii indywidualnej (frg).

Mindell, A. Śnienie na jawie: metody całodobowego świadomego śnienia
ksiazka_mindell_snienie_na_jawie_minDrogi Czytelniku i Czytelniczko, proszę zauważyć, że korzystam z pojęcia "Śnienia", opierając się na moich doświadczeniach terapeutycznych i nie jest moim zamiarem objaśniać lub udawać, że rozumiem, na czym polega głębia i tajemniczość "Śnienia", w takim znaczeniu, jak jest to pojmowane w licznych przekazach australijskich Aborygenów. Nawiązuję do "Śnienia" i odnoszę się do tradycji aborygeńskich, chcąc wyrazić szacunek i wskazać na doniosłość istnienia osób, które uznają i uznawały w przeszłości Śnienie za podstawę życia (frg).

Mindell, A. Śpiączka: klucz do przebudzenia
ksiazka_mindell_spiaczka_minKsiążka ta mówi o pracy z ciałem i snami osób umierających oraz przedstawia metody odsłaniania znaczenia niepojętego występowania stanów śpiączki, a także odkrywania nieznanych celów, do których tego typu stany mają doprowadzić. Zajmując się tym tematem będę poruszał kwestie teoretyczne, mówił o praktycznych ćwiczeniach, a także używał dosłownych zapisów spotkań, ktore odbywały się przy łóżku osoby umierającej. Jednym z moich celów jest zaznajomienie czytelnika z szerokim wachlarzem niezwykłych wydarzeń, z którymi większość z nas zetkie się w sytuacjach bliskich śmierci (frg).

Mindell, A. Tyłem do przodu: praca z procesem w teorii i praktyce
ksiazka_mindell_tylem_do_przodu_minTa książka przeznaczona jest zarówno dla ludzi zainteresowanych rozwojem osobistym, jak i dla osób ułatwiających ów rozwój. Użyteczna będzie również dla tych, których interesuje taniec i sztuka, praca w grupie i psychologia transpersonalna. Będąc zapisem pracy z procesem, która miała miejsce podczas seminarium i kursów w trakcie naszego pierwszego pobytu w Esalen w latach 1987-1988, mówi o rodzącej się filozofii, metodach i praktycznym zastosowaniu psychologii zorientowanej na proces. Psychologia zorientowana na proces, często zwana pracą z procesem, rozwija jungowską koncepcję nieświadomości i metod terapii Gestalt (frg).

Szymkiewicz-Kowalska, B. Po drugiej stronie kłopotów: psychologia procesu w teorii i praktyce
ksiazka_szymkiewicz_po_drugiej_stronie_klopotow_minPsychologia procesu sama w sobie jest procesem. Zmienia się wraz z wchodzeniem w kolejne obszary doświadczeń, uczy się na własnych błędach. Pewne pojęcia przestają być użyteczne w codziennej praktyce i odchodzą w cień; pojawiają się nowe. Nie jest teorią naukową w klasycznym, pozytywistycznym rozumieniu, chociaż teorią naukową bywa. Flirtuje ze współczesną fizyką i teorią informacji, poszukuje jak najbardziej ścisłego i neutralnego języka dla opisu subiektywnego doświadczenia. Jest też zbiorem konkretnych, praktycznych procedur ułatwiających podążanie ze procesem naszych doświadczeń - zarówno tych, z którymi się identyfikujemy, jak i tych, które sprawiają nam kłopoty (frg).

Szymkiewicz-Kowalska, B. Zranione stany świadomości
ksiazka_szymkiewicz_zranione_stany_swiadomosci_minCelem tej książki jest ukazanie tego, co dzieje się z przepływem subiektywnych doświadczeń w sytuacjach, w których nasze uczucia zostają zranione. Moją intencją jest oprowadzenie czytelnika po świecie zranień, a także wskazanie możliwych dróg wyjścia z bolesnych miejsc. Praca jest efektem wieloletnich studiów i praktyki. Metodologiczną i teoretyczną podstawę zarówno mojej praktyki, jak i teorii stanowi psychologia zorientowania na proces - koncepcja wypracowana przez Arnolda Mindella i jego współpracowników (frg).

Szymkiewicz-Kowalska, B. Psychologia procesu: teoria i praktyka
ksiazka_szymkiewicz_psychologia_procesu_min

O psychologii procesu w języku angielskim
Mindell, A. An Alternative to Therapy: A Few Basic Process Work Principles from Case Supervision
Mindell, A. City Shadows: Psychological Interventions in Psychiatry
Mindell, A. Coma: A Healing Journey: A Guide for Family, Friends and Helpers
Mindell, A. Coma: Key to Awakening
Mindell, A. Deep Democracy of Open Forums
Mindell, A. Dreambody: The Body's Role in Revealing the Self
Mindell, A. The Dreambody in Relationships
Mindell, A. Dreaming while Awake: Techniques for 24-hour Lucid Dreaming
Mindell, A. Earth-Based Psychology: Path Awareness from the Teachings of Don Juan, Richard Feynman and Lao Tse
Mindell, A. Metaskills: The Spiritual Art of Therapy
Mindell, A. Riding the Horse Backwards: Process Work in Theory and Practice
Mindell, A. River's Way: The Process Science of the Dreambody
Mindell, A. Sitting in the Fire: Large Group Transformation Using Conflict and Diversity
Mindell, A. The Dreammaker's Apprentice: The Psychological and Spiritual Interpretation of Dreams
Mindell, A. The Leader as Martial Artist: An Introduction to Deep Democracy
Mindell, A. The Shaman's Body: A New Shamanism for Health, Relationships and the Community
Mindell, A. The Quantum Mind and Healing
Mindell, A. The Quantum Mind: Journey to the Edge of Psychology and Physics
Mindell, A. The Year 1: Global Process Work with Planetary Tensions
Mindell, A. Working on Yourself Alone: Inner Dreambody Work
Mindell, A. Working with the Dreaming Body

Publikacje