Roczny cykl otwartych procesów grupowych 2015-2016: Ja w organizacji, organizacja we mnie

Proces grupowy

04.11.2015

Roczny cykl otwartych procesów grupowych 2015-2016: Ja w organizacji, organizacja we mnie

proces_grupowy_7Cykl otwartych procesów grupowych dedykowany poszerzaniu wiedzy i zrozumienia sposobów naszego funkcjonowania w ramach organizacji. Na zajęciach będziemy wspólnie przyglądać się temu, jakie w ramach określonych struktur organizacyjnych przyjmujemy role, jaka jest tych ról dynamika, jakie są sposoby ich wyrażania się oraz wchodzenia ze sobą we wzajemne interakcje. Będziemy sprawdzać jakie mocne i jakie słabe strony niesie ze sobą każda z ról. Jakie szanse oraz jakie zagrożenia wynikają z otoczenia, w którym dana rola się znajduje. Proponowane procesy grupowe przeznaczone są dla osób pełniących różne role w organizacjach. Zarówno liderów, specjalistów, asystentów, jak i współpracowników oraz konsultantów zewnętrznych. Będziemy razem pracować w oparciu o paradygmat Głębokiej Demokracji, który zakłada, że nie władza lecz świadomość tego, co wydarza się w ramach dynamiki życia grupy jest istotą demokracji, a także że każda osoba stanowi część większej całości, a jej doświadczenia są ważne dla rozwoju całej grupy, społeczeństwa i świata. Serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane pracą nad sobą w ramach grupy, osoby zainteresowane rozwojem osobistym, a także sympatyków psychologii procesu.

Grupy wraz ze swymi snami i podskórnymi prądami tworzą pole, które przejawia się w strukturach fizycznych, ludzkich uczuciach, szczególnej atmosferze oraz specyficznych zajęciach i rolach. Jeśli pole jest spójne, wówczas system wartości grupy i jej poczynania są ze sobą zgodne. W obrębie większości pól jednak to, co robimy, różni się od tego, co mówimy. To prowadzi zawsze do zamieszania tak w jednostce, jak i w grupie, do kłopotów, niekongruencji i konfliktów, zarówno wtedy, gdy grupę stanowi para, rodzina, grono przyjaciół, pracownicy przedsiębiorstwa, jak i wtedy, gdy jest nią cały naród.
Arnold Mindell, Lider mistrzem sztuk walki – wstęp do głębokiej demokracji

Procesy prowadzone są w ramach projektu Ja w organizacji, organizacja we mnie.

Prowadzący:
Alicja Klein

Pierwszy termin: 
04.11.2015
Termin: 

Procesy odbywają się cyklicznie. Zapraszam do przeglądania Kalendarium.

Koszt: 

20 zł

sztuka_bycia_soba_ulotka