Roczny cykl otwartych procesów grupowych 2013-2014: Ja w świecie, świat we mnie

Proces grupowy

16.10.2013

Roczny cykl otwartych procesów grupowych 2013-2014: Ja w świecie, świat we mnie

proces_grupowySerdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane pracą nad sobą w ramach grupy, osoby zainteresowane rozwojem osobistym, a także sympatyków psychologii procesu. Na spotkaniach będziemy wspólnie pracować oraz pogłębiać świadomość dotyczącą wybranego przez nas zagadnienia społecznego lub grupowego. Będziemy razem pracować w oparciu o paradygmat Głębokiej Demokracji dr Arnolda Mindella, który zakłada, że nie władza lecz świadomość tego, co wydarza się w ramach dynamiki życia danej osoby lub grupy jest istotą demokracji, a także że każda osoba stanowi część większej całości, a jej doświadczenia są ważne dla rozwoju całej grupy, społeczeństwa oraz świata.

Procesy prowadzone są w ramach projektu Ja w świecie, świat we mnie

Prowadzący:
Alicja Klein

Pierwszy termin: 
16.10.2013
Termin: 

Procesy odbywają się raz w miesiącu popołudniami. Zapraszam do przeglądania Kalendarium

Koszt: 

Wstęp wolny!

Lokalny patronat medialny:
MIASTO GDAŃSK

patron_medialny_miasto_gdansk_1

18.06.2014
„Na ostatnim procesie grupowym wybraliśmy do pracy temat „Lęk przed zmianą”. Wspólnie zastanawialiśmy się, czy w procesie dokonywania zmian najważniejsze jest podejmowanie od razu konkretnych działań, czy najpierw powinna nastąpić zmiana naszego wewnętrznego nastawienia? Czy warto kierować się sercem i wewnętrznym impulsem do zmiany, czy też raczej rozumem oraz wnikliwym procesem analizy? Czy bazować głównie na własnym osądzie i działaniu, czy też raczej zaufać losowi? Podczas pracy okazało się, że podejście analityczne może nas prowadzić do zastoju, natomiast działanie pod wpływem impulsu i zaufanie do tego, co nam los przyniesie, może być zbyt ryzykowne i tym samym dla wielu z nas zbyt trudne. Tymczasowe rozwiązanie przyniosła nam postać wewnętrznego krytyka, tej części w nas, która postrzegana jest często jako niepożądana. Tym razem jednak jej jasność widzenia, konkretność i zdecydowanie, okazały się mocą uśmierzającą lęk przed zmianą. Bardzo dziękuję za wspólną pracę i zapraszam na proces grupowy, który odbędzie się we wrześniu :)”

02.04.2014
„Na wczorajszym procesie grupowym pracowaliśmy wspólnie nad tematem „Czy można być wolnym we współczesnym świecie?”. Mieliśmy konsensus co do tego, że jesteśmy uwarunkowani przez świat materialny: system polityczno-gospodarczy, prawo, finanse, czy ciało fizyczne. Uwolnieniem miało być osiągnięcie określonego stanu umysłu - zmiana sposobu postrzegania rzeczywistości i zdanie sobie sprawy z tego, iż wolni jesteśmy zawsze. Ten stan osiągany ma być poprzez usuwanie blokad wewnętrznych (traumy, kompleksy) lub poprzez doświadczanie odmiennych stanów świadomości (zatrzymywanie myśli podczas medytacji, poczucie dematerializacji ciała fizycznego). Okazało się jednak, że trudno jest tego doświadczać. Że jest to raczej idea i cel, niż to, czego doświadczamy na co dzień. Poczucie akceptacji dla tego, co jest, płynięcie z prądem zmian, bardziej czucie oraz obserwacja niż myślenie, czy po prostu samo bycie, to stany na które trudno jest sobie pozwolić. Potrzebne jest do tego zaufanie, zaufanie do siebie samego i do otoczenia, a dochodzenie do tego miejsca ufności to proces, który trwa. Bardzo dziękuję za wspólną pracę i zapraszam serdecznie na proces grupowy, który odbędzie się w maju :)”

12.03.2014
"Na wczorajszym procesie grupowym wybraliśmy do wspólnej pracy temat "W jaki sposób wprowadzać zmiany?". Badaliśmy dynamikę relacji między dwoma stronami: twórcą i tworzywem, czyli stroną, która inicjuje zmiany oraz stroną, która im podlega. Sprawdzaliśmy, kiedy z chęcią poddajemy się zmianom i co wywołuje w nas opór przed nimi. Sprawdzaliśmy także co motywuje nas do wprowadzania zmian. Czy chodzi nam o walkę oraz chęć zwycięstwa, czy też raczej o realizację swojego twórczego potencjału, a także co nas blokuje i nie pozwala nam tworzyć z całą zawartą w nas mocą. Kluczem do wprowadzania zmian okazała się uważność i zaufanie. Zaufanie do siebie jako twórcy oraz zaufanie do siebie jako tworzywa poddającego się twórczemu oddziaływaniu innych. Zaufanie do siebie samego pozwalało nam zaufać drugiej osobie. Bardzo dziękuję za wspólną pracę i zapraszam serdecznie na proces grupowy, który odbędzie się w kwietniu :)"

12.02.2014
"Na wczorajszym procesie grupowym pracowaliśmy wszyscy razem nad tematem "Niespełnione pragnienia". Przyglądaliśmy się istocie naszych pragnień, naszych marzeń, naszych wysokich snów. Badaliśmy dlaczego się nie spełniają, a jeśli się spełniają, to w jaki sposób są różne od wcześniejszych oczekiwań i od naszego codziennego życia. Odkrywaliśmy własne reakcje smutku i złości na własny los i próbowaliśmy zobaczyć dlaczego tak trudno jest rozstać się z naszą wizją oraz co daje otwarcie się na życie takim, jakie ono jest. Bardzo dziękuję za wspólną pracę i zapraszam na proces grupowy, który odbędzie się w marcu :)"

15.01.2014
"Na wczorajszym procesie grupowym wspólnie pracowaliśmy nad tematem "Kto powinien o mnie decydować - ja czy autorytet?". Badaliśmy dynamikę relacji między daną osobą, a autorytetem w danej dziedzinie. Sprawdzaliśmy na ile słuchać autorytetów, kogo wybierać, czym się kierować? Badaliśmy czy rzeczywiście słucham i otwieram się na pojawiające się informacje płynące od autorytetu i kiedy jest to możliwe oraz co powoduje, że autorytet ma ochotę narzucać swoje zdanie. Bardzo dziękuję za wspólną pracę i zapraszam na proces grupowy, który odbędzie się w lutym :)"

11.12.2013
"Na wczorajszym procesie grupowym pracowaliśmy nad tematem "Udział w terapii - bezsilność, czy odwaga?". Ważny element procesu stanowił obszar relacji pomiędzy klientem, a terapeutą. Poznawaliśmy dynamikę tej relacji, siłę jej oddziaływania, jej potencjalną wartość i zagrożenia. Sprawdzaliśmy co nas do kogoś zbliża, co oddala, jak świadomie decydować o poziomie zaangażowania się w relację z drugą osobą oraz co to znaczy być autorytetem dla kogoś innego oraz siebie samego. Bardzo dziękuję wszystkim za wspólną pracę i zapraszam serdecznie na proces, który odbędzie się w styczniu :)"

13.11.2013
"Na wczorajszym procesie grupowym wybraliśmy do wspólnej pracy temat "Lęk przed zmianami". Sprawdzaliśmy co powstrzymuje nas przed dokonywaniem zmian, co motywuje nas do ich podejmowania oraz na ile istotne jest zaufanie do procesu przemiany samego w sobie. Ważnym aspektem, na ten moment, okazało się poszukiwanie własnego stylu dokonywania zmian oraz możliwość płynnego przechodzenia między różnymi stylami. Bardzo dziękuję wszystkim za udział w zajęciach oraz wspólną pracę i zapraszam serdecznie na proces, który odbędzie się w grudniu :)"

16.10.2013
"Na wczorajszym procesie grupowym wspólnie pracowaliśmy nad tematem „Czy mieć, czy nie mieć oczekiwań względem innych osób?”. Sprawdzaliśmy, jakie korzyści i jakie ograniczenia niosą ze sobą obie postawy. Badaliśmy, kiedy rzeczywiście uznajemy czyjąś wolność do samostanowienia, a kiedy bardziej lub mniej świadomie wywieramy na drugą osobę presję. Sprawdzaliśmy też, jacy jesteśmy względem samych siebie. Czy dajemy sobie prawo do wolności wyboru zgodnie z naszymi osobistymi preferencjami, czy też raczej dostosowujemy się do oczekiwań innych? Bardzo dziękuję wszystkim za udział w zajęciach i wspólną pracę i zapraszam serdecznie na proces, który odbędzie się w listopadzie :)"