Otwarty proces grupowy: Ja w świecie, świat we mnie

Proces grupowy

02.12.2015

Otwarty proces grupowy: Ja w świecie, świat we mnie

proces_grupowy_4Na spotkaniu będziemy wspólnie pracować oraz pogłębiać świadomość dotyczącą wybranego przez nas zagadnienia o charakterze społecznym lub grupowym. Będziemy wspólnie badać, w jaki sposób wydarzenia zachodzące w świecie lub określonej grupie wywierają na nas wpływ, ale też w jaki sposób nasze wewnętrzne stany i postawy tworzą to, co dzieje się w ramach danej grupy, czy danego wydarzenia na świecie. Będziemy pracować w oparciu o paradygmat Głębokiej Demokracji, który zakłada, że nie władza lecz świadomość tego, co wydarza się w ramach dynamiki życia danej osoby lub grupy jest istotą demokracji, a także że każda osoba stanowi część większej całości, a jej doświadczenia są ważne dla rozwoju całej grupy, społeczeństwa i świata. Serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane pracą nad sobą w ramach grupy, osoby zainteresowane rozwojem osobistym, a także sympatyków psychologii procesu.

Grupy wraz ze swymi snami i podskórnymi prądami tworzą pole, które przejawia się w strukturach fizycznych, ludzkich uczuciach, szczególnej atmosferze oraz specyficznych zajęciach i rolach. Jeśli pole jest spójne, wówczas system wartości grupy i jej poczynania są ze sobą zgodne. W obrębie większości pól jednak to, co robimy, różni się od tego, co mówimy. To prowadzi zawsze do zamieszania tak w jednostce, jak i w grupie, do kłopotów, niekongruencji i konfliktów, zarówno wtedy, gdy grupę stanowi para, rodzina, grono przyjaciół, pracownicy przedsiębiorstwa, jak i wtedy, gdy jest nią cały naród.
Arnold Mindell, Lider mistrzem sztuk walki – wstęp do głębokiej demokracji

Procesy prowadzone są w ramach Rocznego cyklu otwartych procesów grupowych 2015-2016: Ja w świecie, świat we mnie. Odbywają się cyklicznie. Zapraszam do przeglądania Kalendarium.

Pierwszy termin: 
02.12.2015
Superwizja: 

Michał Duda

Termin: 

02.12.2015 (środa) godz. 19:00-21:00

Miejsce: 

Ośrodek Psychologii Procesu PO PROSTU

Zapisy:
alicja@poprostu.gda.pl, +48 607 921 321
Zgłoszenia proszę przesyłać najpóźniej dzień przed zajęciami. Proces odbędzie się pod warunkiem zebrania się wymaganej minimalnej ilości osób. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, ze względu na troskę o pozostałych uczestników, proszę także o przesłanie informacji najpóźniej dzień przed zajęciami.

Koszt: 

20 zł

Uwagi: 

Dla potrzeb superwizyjnch proces nagrywany jest na video.