Projekty

droga_niebo_w_zimie Realizowane przez nas projekty obejmują grupę działań podejmowanych w ramach zagadnień społecznych, takich jak praca z osobami i grupami, których funkcjonowanie w obszarze głównego nurtu kultury napotyka na trudności i ograniczenia, czy praca z osobami, grupami i z organizacjami doświadczającymi jawnych lub ukrytych konflików. Prowadzone przez nas projekty obejmują także dążenie do poszerzania świadomości społecznej dotyczącej różnych możliwości pracy nad sobą oraz możliwości pracy z innymi osobami. Podejmowane są ponadto działania w zakresie badania metody psychologii procesu, w tym możliwości wykorzystywania jej aktualnych narzędzi - odkrywania nowych sposobów ich zastosowania, jak i doskonalenia już istniejących.

Projekty badawcze
Projekty społeczne