Projekty badawcze

droga_drzewo_w_zimie W ramach projektów badawczych dążymy do odkrywania szerokiego spektrum zastosowania narzędzi psychologii procesu, a także badamy jak optymalnie wykorzystywać narzędzia psychologii procesu w obszarach, w których już obecnie mają one zastosowanie, takich jak psychiatria, schorzenia o przejściowym oraz terminalnym charakterze, uzależnienia i doświadczenia o traumatycznym charakterze, a także doświadczenia zdobywane w obszarze relacji i działań społecznych, czy w końcu twórczości i marzeń sennych.

Aktualne projekty

Pole - zagadka wszechświata
pole_minProjekt mający na celu zdobywanie i poszerzanie wiedzy na temat zjawiska pola występującego w psychologii jednostki i w psychologii grupy. Prowadzony jest przez grupę badawczą A co to?. Ma charakter zamknięty. Jego uczestnikami są studenci Instytutu Psychologii Procesu...

Projekty