Projekty społeczne

droga_drzewa_w_zimieW obszarze projektów społecznych proponujemy pracę z osobami z grup mniejszościowych przynależących do nich ze względu na preferowaną orientację seksualną, przynależność narodową, etniczną, religijną, czy zdrowotną i każdą inną. Pracę z osobami, których postawy, zachowania, uczucia oraz stany spotykają się często z niezrozumieniem oraz brakiem akceptacji osób przynależących do grup większościowych. Proponujemy także poszerzanie wiedzy dotyczącej innowacyjnych sposobów pracy nad sobą oraz pracy z innymi osobami w oparciu o nieco odmienne podejście do siebie i świata, w którym żyjemy. U podstawy prowadzonych przez nas projektów leży paradygmat Głębokiej Demokracji dr Arnolda Mindella zakładający, że nie władza lecz świadomość jest istotą demokracji i że każda osoba stanowi część większej całości, a jej doświadczenia są ważne dla rozwoju grupy i całego społeczeństwa.

Aktualne projekty

Sztuka bycia sobą
drzewo_21.1_minProjekt mający na celu dążenie do poszerzania świadomości dotyczącej możliwości pracy nad sobą w celu głębszego samopoznania i twórczej samokreacji. Działania prowadzone w ramach projektu przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych tym tematem osób. Obejmują one kwestie osobiste, relacyjne, zawodowe...

Ja w organizacji, organizacja we mnie

proces_grupowy_6_min
Projekt mający na celu wspólną pracę i poszerzanie świadomości na temat tego, w jakim stopniu i w jaki sposób procesy zachodzące wewnątrz nas mają swoje odbicie w ramach organizacji oraz w jakim stopniu i w jaki sposób procesy zachodzące w organizacji są wynikiem doświadczanych przez członków organizacji stanów...

Ja w świecie, świat we mnie

proces_grupowy_5_min
Projekt mający na celu wspólną pracę i poszerzanie świadomości na temat tego, w jakim stopniu i w jaki sposób procesy zachodzące wewnątrz nas mają swoje odbicie w zewnętrznym świecie oraz w jakim stopniu i w jaki sposób procesy zachodzące w świecie zewnętrznym są wynikiem doświadczanych przez nas stanów wewnętrznych...

LGB - punkty widzenia
kobiety_razem_minProjekt mający na celu dążenie do poszerzania świadomości społecznej dotyczącej zagadnienia homo- i biseksualizmu w Polsce. Działania podejmowane w ramach projektu przeznaczone są dla osób należących do mniejszości seksualnych, rodziców takich osób, osób mających bezpośredni kontakt...

Praca ze śpiączką
spiaczka_1_minProjekt mający na celu dążenie do poszerzania świadomości dotyczącej możliwości pracy terapeutycznej z osobami znajdującymi się w stanach śpiączki. U podstawy pracy z osobami przebywającymi w stanach bliskich śmierci leży założenie, że stany te nie są całkowicie nieświadome i że istnieje możliwość komunikowania się...

Projekty