Projekt społeczny

Ja w organizacji, organizacja we mnie

proces_grupowy_6Projekt mający na celu wspólną pracę oraz poszerzanie świadomości na temat tego, w jakim stopniu i w jaki sposób procesy zachodzące wewnątrz nas mają swoje odbicie w ramach organizacji oraz w jakim stopniu i w jaki sposób procesy zachodzące w organizacji są wynikiem doświadczanych przez poszczególnych członków tej organizacji stanów wewnętrznych. Rozumienie tego związku ma pozwolić na podejmowanie bardziej świadomych decyzji zarówno w stosunku do sposobu naszego funkcjonowania w ramach organizacji, w stosunku do naszego sposobu bycia w relacjach z innymi członkami organizacji, jak i w stosunku do realizowania stawianych sobie w ramach danej organizacji celów. Praca ta opiera się o paradygmat Głębokiej Demokracji dr Arnolda Mindella, który zakłada, że nie władza lecz świadomość tego, co wydarza się w ramach dynamiki życia danej osoby lub grupy jest istotą demokracji, a także że każda osoba stanowi część większej całości, a jej doświadczenia są ważne dla rozwoju całej grupy, społeczeństwa oraz świata.

Grupy wraz ze swymi snami i podskórnymi prądami tworzą pole, które przejawia się w strukturach fizycznych, ludzkich uczuciach, szczególnej atmosferze oraz specyficznych zajęciach i rolach. Jeśli pole jest spójne, wówczas system wartości grupy i jej poczynania są ze sobą zgodne. W obrębie większości pól jednak to, co robimy, różni się od tego, co mówimy. To prowadzi zawsze do zamieszania tak w jednostce, jak i w grupie, do kłopotów, niekongruencji i konfliktów, zarówno wtedy, gdy grupę stanowi para, rodzina, grono przyjaciół, pracownicy przedsiębiorstwa, jak i wtedy, gdy jest nią cały naród.
Arnold Mindell, Lider mistrzem sztuk walki – wstęp do głębokiej demokracji

Kalendarium

04.11.2015
Roczny cykl otwartych procesów grupowych 2015-2016: Ja w organizacji, organizacja we mnie
proces_grupowy_7_min

Cykl otwartych procesów grupowych dedykowany poszerzaniu wiedzy i zrozumienia sposobów naszego funkcjonowania w ramach organizacji. Na zajęciach będziemy wspólnie przyglądać się temu, jakie w ramach określonych struktur organizacyjnych...
Prowadzący: Alicja Klein

Projekty społeczne