Projekt społeczny

spiaczkaPraca ze śpiączką
Projekt mający na celu dążenie do poszerzania świadomości dotyczącej możliwości pracy terapeutycznej z osobami znajdującymi się w stanach śpiączki. U podstawy pracy z osobami przebywającymi w stanach bliskich śmierci leży założenie, że stany te nie są całkowicie nieświadome i że istnieje możliwość komunikowania się z osobami pogrążonymi w głęboko zmienionych stanach świadomości w oparciu o wysyłane przez te osoby werbalne oraz pozawerbalne, subtelne przekazy, a także że dopełnianie tych przekazów możne doprowadzić do ujawnienia istotnych informacji zarówno dla osób pogrążonych w stanie śpiączki, jak i dla rodzin tych osób.

W ramach projektu proponujemy:
• pracę z osobami w śpiączce na terenie Tójmiasta
• spotkania z członkami rodzin osób pogrążonych w śpiączce
• warsztaty dla osób zainteresowanych zagadnieniem śpiączki

ksiazka_cienie_miasta O pracy ze śpiączką można przeczytać w książce Arnolda Mindella
Śpiączka: klucz do przebudzenia

ksiazka_mindell_coma oraz książce Amy Mindell
Coma: A Healing Journey: A Guide for Family, Friends and Helpers

mindell_8 O pracy ze śpiączką można posłuchać także w audycji
Coma Work: Part 3, Arnold Mindell, Thinking Allowed, 1992
Coma Work: Part 2, Arnold Mindell, Thinking Allowed, 1992
Coma Work: Part 1, Arnold Mindell, Thinking Allowed, 1992

iapop_minO pracy ze śpiączką na stronie
Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Procesu IAPOP

po_prostu_minTerapeuci Ośrodka PO PROSTU pracujący ze śpiączką
Alicja Klein, Jadwiga Bytniewska

Projekty społeczne