Projekt społeczny

drzewo_21.1Sztuka bycia sobą
Projekt mający na celu dążenie do poszerzania świadomości dotyczącej możliwości pracy nad sobą w celu głębszego samopoznania i twórczej samokreacji. Działania prowadzone w ramach projektu przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych tematem. Obejmują one kwestie osobiste, relacyjne oraz kwestie związane ze sposobem bycia i działania w świecie. Projekt prowadzony jest w oparciu o założenia paradygmatu Głębokiej Demokracji, który zakłada, że nie władza lecz świadomość tego, co wydarza się w ramach dynamiki życia danej osoby lub grupy jest istotą demokracji, a także że każda osoba stanowi część większej całości, a jej doświadczenia są ważne dla rozwoju całej grupy, społeczeństwa oraz świata.

Pełna osoba jest po prostu sobą
Arnold Mindell, Śniące ciało: rola ciała w odkrywaniu Jaźni

Kalendarium

17.07.2016
Wyjazdowe warsztaty rozwojowe

walizka_minWyjazdowe warsztaty rozwojowe mogą mieć charakter weekendowy, tygodniowy lub dłuższy. Wszystkie organizowane są przy współpracy z lokalnymi ośrodkami rozwoju osobistego w różnych rejonach Polski...
Prowadzący: Alicja Klein oraz osoby współprowadzące

24.10.2015
Roczny cykl warsztatów rozwojowych 2015-2016: Twórczy proces

spirala_minRoczny cykl warsztatów rozwoju osobistego Twórczy proces dedykowany jest procesowi odkrywania i tworzenia siebie na nowo. Zapraszam do tej wspólnej podróży, eksperymentowania i zabawy...
Prowadzący: Alicja Klein

11.10.2014
Roczny cykl warsztatów rozwojowych 2014-2015: Sztuka bycia sobą

drzewo_21.1_minCelem całego cyklu jest opanowanie sztuki bycia sobą – sztuki bycia w prawdziwym kontakcie ze sobą, innymi osobami i światem, a także świadomego tworzenia, z tego nowego miejsca, własnego życiowego doświadczenia...
Prowadzący: Alicja Klein

12.10.2013
Roczny cykl warsztatów rozwojowych 2013-2014: Sztuka bycia sobą

drzewo_21.1_minCelem całego cyklu jest opanowanie sztuki bycia sobą – sztuki bycia w prawdziwym kontakcie ze sobą, innymi osobami i światem, a także świadomego tworzenia, z tego nowego miejsca, własnego życiowego doświadczenia...
Prowadzący: Alicja Klein

Projekty społeczne