Być w relacji

Psychoterapia grupowa

20.01.2021

Być w relacji

Terapia grupowa przeznaczona jest dla osób doświadczających konfliktów i napięć w ramach relacji partnerskich, rodzinnych, zawodowych, zainteresowanych zdobywaniem wiedzy na temat lepszego funkcjonowania w zakresie tych relacji i rozwijaniem umiejętności dokonywania pożądanych zmian. Jest ona skierowana do osób doświadczających poważnych trudności oraz osób zainteresowanych rozwijaniem swoich relacyjnych (interpersonalnych) umiejętności. W ramach grupy poszerzane może być teoretyczne i praktyczne rozumienie zagadnień związanych z dynamiką procesów zachodzących w ramach relacji takich jak, między innymi, poziomy i sposoby komunikacji, poczucie i poziomy bliskości, poczucie wolności i współzależności, przejawy siły i słabości, świadomość bycia w konflikcie oraz sposoby jego rozwiązywania, jednak tematy poszczególnych zajęć dostosowane są od potrzeb i obszarów zainteresowań uczestników danej grupy.

Więcej informacji: Centrum Rozwoju Relacji WYGRANY-WYGRANY

ulotka

Pierwszy termin: 
20.01.2021