Być w relacji partnerskiej

Psychoterapia grupowa

18.09.2019

Być w relacji partnerskiej

Terapia grupowa dla par przeznaczona jest dla osób doświadczających konfliktów i napięć w ramach wzajemnej relacji, zainteresowanych zdobywaniem wiedzy na temat lepszego funkcjonowania w zakresie swojej relacji i rozwijaniem umiejętności dokonywania pożądanych zmian. Jest ona skierowana do par doświadczających poważnych trudności oraz par zainteresowanych rozwijaniem swoich relacyjnych (interpersonalnych) umiejętności. W ramach grupy poszerzane może być teoretyczne i praktyczne rozumienie zagadnień związanych z dynamiką procesów zachodzących w ramach relacji takich jak, między innymi, poziomy i sposoby komunikacji, poczucie i poziomy bliskości, poczucie wolności i współzależności, przejawy siły i słabości, świadomość bycia w konflikcie oraz sposoby jego rozwiązywania, jednak tematy poszczególnych zajęć dostosowane są od potrzeb i obszarów zainteresowań uczestników danej grupy.

Więcej informacji: Centrum Rozwoju Relacji WYGRANY-WYGRANY

ulotka

Pierwszy termin: 
18.09.2019