Psychoterapia grupowa

cien_plazaProponujemy psychoterapię krótko- i długoterminową. Charakter każdej grupy ustalany jest indywidualnie przez jej prowadzącego. Podstawowe parametry danej grupy obejmują temat, nad którym jej uczestnicy będą wspólnie pracować, fakt, czy grupa jest otwarta, czy zamknięta, przedział wiekowy uczestników, a także planowaną ilość i czas trwania spotkań. Interakcja między uczestnikami oraz dynamika danej grupy ma pozwolić na wnoszenie większej świadomości w omawiany problem oraz na jego indywidualną i grupową transformację.

Kalendarium

Brak zaplanowanych grup terapeutycznych w najbliższym czasie.