Psychoterapia indywidualna

cien_sciana W ramach psychoterapii indywidualnej proponujemy spotkania zarówno z pojedynczymi osobami, parami, jak i z rodzinami. Podczas pierwszej wizyty psychoterapeuta zawiera z klientem lub klientami ustny kontrakt dotyczący częstotliwości i organizacji spotkań, honorarium oraz innych istotnych z punktu widzenia procesu terapeutycznego zmiennych. Czas pojedynczego spotkania wynosi 55 lub 60 minut - w zależności od konkretnego terapeuty. Terminy spotkań ustalane są z każdym z psychoterapeutów indywidualnie.

Zapraszamy osoby:
• zmagające się ze stresem, lękiem, zmianami nastroju, bezsennością
• przeżywające poczucie braku sensu życia
• zmagające się z niską samooceną
• przeżywające problemy w związkach lub w rodzinie
• przeżywające problemy na polu zawodowym
• zmagające się z wypaleniem zawodowym
• przejawiające problemy z kontrolą emocji
• cierpiące z powodu symptomów chorobowych
• cierpiące z powodu zaburzeń odżywiania
• będące ofiarami nadużyć: przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, społecznej, instytucjonalnej
• wykazujące tendencje do uzależnień
• dyskryminowane ze względu na rasę, pochodzenie, płeć, wiek, wyznanie, czy orientację seksualną
• zainteresowane własnym rozwojem

Psychoterapia