Publikacje

ksiazka_1Proponujemy artykuły, książki i nagrania dotyczące metody psychologii procesu oraz inne publikacje, które w sposób bezpośredni lub pośredni powiązane są z paradygmatem psychologii procesu. Zamieszczone przez nas publikacje dotyczą zatem teorii i filozofii psychologii procesu, zakresu zastosowania określonych metod terapeutycznych i metod pracy z grupami, a także organizacjami oraz inne pozycje z obszaru szeroko pojmowanej psychologii, filozofii, czy też z zakresu antropologii kultury. Poniżej prezentowane przez nas pozycje są sukcesywnie aktualizowane.

Artykuły
Książki
Nagrania