Dwuletnie Studium Psychoterapii 2013-2015

Szkolenie

16.02.2013

Dwuletnie Studium Psychoterapii 2013-2015

dwuletnie_studiumInstytut Psychologii Procesu oraz Ośrodek Psychologii Procesu PO PROSTU zapraszają do Gdańska na Dwuletnie Studium Psychoterapii prowadzone metodą psychologii procesu dr Arnolda Mindella.

Zapraszamy:
Osoby zajmujące się zawodowo pomaganiem i pracą z ludźmi:
• psychologów i psychoterapeutów
• coachów, konsultantów i trenerów
• lekarzy psychiatrów, lekarzy innych specjalności oraz pielęgniarki
• terapeutów zajęciowych
• nauczycieli i wychowawców
• twórców, plastyków, aktorów
• animatorów kultury
• pracowników socjalnych
oraz studentów wyżej wymienionych specjalności, a także osoby zainteresowane własnym rozwojem

Uczestnicząc w studium:
• nauczysz się nowej, skutecznej metody terapeutycznej
• poznasz pełne spektrum zastosowań pracy z procesem w terapii umożliwiające pracę z szerokim zakresem problemów
• zyskasz wiele nowych, a jednocześnie sprawdzonych i użytecznych narzędzi psychologicznych
• będziesz mieć możliwość praktykowania pod superwizją
• dowiesz się, jak korzystać ze swojego wewnętrznego doświadczenia, aby stać się bardziej uważną, dynamiczną i twórczą osobą
• nauczysz się rozpoznawać swoje mocne strony oraz swój własny styl pracy z ludźmi
• i wiele, wiele więcej...

Studium obejmuje:
• 18 warsztatów weekendowych (252 godz.)
• ćwiczenia (54 godz.)
• seminarium teoretyczne (60 godz.)
• 6-dniowy warsztat wakacyjny (48 godz.)
• psychoterapię szkoleniową (40 godz.)
(razem 414 godzin zajęć i 40 godzin psychoterapii szkoleniowej)
a ponadto do dyspozycji uczestników:
• forum dyskusyjne i strona internetowa
• materiały szkoleniowe
• biblioteka dla studentów Instytutu Psychologii Procesu

Program

Rozpoczęcie roku
16.02.2013 (sobota) godz. 10:00

Warsztaty weekendowe
godz. 10:00-18:00 (soboty)
godz. 10:00-16:00 (niedziele)

Semestr 1
16-17.02.2013: Wprowadzenie do pracy z procesem
23-24.03.2013: Praca z progiem - czyli co nas ogranicza
20-21.04.2013: Praca ze snami - sny a proces śnienia
11-12.05.2013: Praca ze snami - sen z dzieciństwa
29-30.06.2013: Praca z symptomami fizycznymi

Semestr 2
10.2013: Praca z ciałem
11.2013: Relacje - komunikacja, projekcje, zaśnienia
12.2013: Relacje - sny relacyjne i mit relacji
01.2014: Relacje - praca z rodziną

Semestr 3
02.2014: Praca z uzależnieniami
03.2014: Krytyk - wróg czy nauczyciel?
04.2014: Odmienne stany świadomości
05.2014: Praca z transem i osobami w śpiączce
06.2014: Praca wewnętrzna

Semestr 4
10.2014: Twórczość
11.2014: Praca z nadużyciami
12.2014: Praca z grupą
01.2015: Zagadnienia społeczne

Ćwiczenia
godz. 18:00-21:00 (poniedziałki)

Semestr 1
18.02.2013, 18.03.2013, 18.04.2013, ?.05. 2013, 17.06.2013
Ćwiczenia popołudniowe odbywają się raz w miesiącu oraz są poświęcone praktycznemu rozwijaniu nabytych umiejętności prezentowanych w trakcie warsztatów.

Seminarium teroretyczne
Styczeń, lipiec, sierpień (trzy 2,5 dniowe bloki)
godz. 18:00-21:00 (piątek)
godz. 10:00-19:00 (sobota)
godz. 10:00-18:00 (niedziela)

Blok 1 i 2
Prezentacja podstawowych założeń oraz metod pracy różnych podejść psychoterapeutycznych, m.in.: psychodynamicznego, poznawczo-behawioralnego, systemowego, humanistyczno-egzystencjalnego. Blok jest obowiązkowy dla wszystkich ścieżek.

Blok 3
Prezentacja zjawisk typowych dla relacji terapeutycznej, takich jak kontakt, opór, przeniesienie oraz przeciwprzeniesienie. Blok jest obowiązkowy dla ścieżki psychoterapeutycznej.

Osoby, które nie planują udziału w szkoleniu dyplomowym lub ścieżkach certyfikacyjnych IPP mogą ubiegać się o zwolnienie z seminarium teoretycznego.

Warsztat wakacyjny
Wrzesień
Medytacje wojownika na ścieżce serca - szamanizm i praca wewnętrzna w psychoterapii
• powołanie (jak to się stało, że pracujesz lub chcesz pracować z ludźmi) i mit zawodowy
• „dobroczyńca" terapeuty, sny i niezwykłe spotkania
• intuicje, przeczucia, nastroje w pracy z ludźmi, wizje i fantazje, a „widzenie"
• pozostawianie historii osobistej
• myśliwy i druga uwaga; percepcja terapeuty: szamanizm, a procesy poznawcze
• wojownik i sprzymierzeniec; wykorzystanie sprzymierzeńca w pracy terapeutycznej
• świadome śnienie - kto to jest sobowtór i co ma wspólnego z pracą z ludźmi
• praca z duchami i fantomami
• czterej wrogowie człowieka wiedzy
• moc osobista i ranga w pracy z ludźmi
• skradanie się - lekarstwo na grę
• medytacja zorientowana na proces
• ścieżka serca
• ścieżka śmierci
• rola i udział społeczności w „stawaniu się człowiekiem wiedzy"
• znaczenie pracy terapeutycznej, poczucie sensu i bezsensu w pracy, a problem zatrzymania świata

Egzaminy
Po ukończeniu Dwuletniego Studium oraz spełnieniu wszystkich wymagań.

Struktura

Ścieżka zawodowa:
Dwuletnie Studium to kurs podstawowy, który stanowi bazę dla zdobycia licencji psychoterapeuty, certyfikatu coacha, mediatora lub facylitatora.

Ścieżka psychoterapeutyczna
W trakcie trwania Dwuletniego Studium należy przystąpić do Programu Licencyjnego (informacje praktyczne dla kandydatów), a po jego zakończeniu zdać egzaminy, po czym kontynuować Szkolenie Dyplomowe. Uprawnia to wtedy do pracy jako psychoterapeuta pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu.

Ścieżka coacha, mediatora, facylitatora
Po ukończeniu Dwuletniego Studium należy zdać uproszczone egzaminy i ukończyć roczne szkolenie certyfikacyjne. Uprawnia to do pracy jako coach, mediator lub facylitator metodą psychologii procesu.

studium

Zaświadczenia:
Po ukończeniu Dwuletniego Studium uczestnicy otrzymują zaświadczenie Instytut Psychologii Procesu z wyszczególnieniem wymiaru godzin i tematyki zajęć. Zaświadczenie uzyskuje się po spełnieniu wszystkich wymagań, do których należą: uczestnictwo w warsztatach i ćwiczeniach, uczestnictwo w wyjeździe wakacyjnym oraz odbycie 40 godzin sesji psychoterapii szkoleniowej.

Rozmowa kwalifikacyjna:
O przyjęciu na Dwuletnie Studium decyduje obowiązkowa rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest sprawdzenie motywacji, oczekiwań i możliwości spełnienia wymagań przez potencjalnego uczestnika. Celem rozmowy jest także udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania oraz wątpliwości związane z programem. Na rozmowę kwalifikacyjną należy umawiać się z koordynatorką Studium. Rozmowa kwalifikacyjna do Studium nie jest tożsama z sesją rekomendacyjną do Programu Licencyjnego IPP.

Prowadzący: Małgorzata i Grzegorz Szczepańscy

Koordynator: Jowita Strzalińska

Pierwszy termin: 
16.02.2013
Miejsce: 

Warsztaty weekendowe i ćwiczenia: Ośrodek Psychologii Procesu PO PROSTU
Seminarium teoretyczne: Ośrodek Psychoterapeutyczno-Szkoleniowy POZA CENTRUM
Warsztat wakacyjny: miejsce zostanie podane w terminie późniejszym

Koszt: 

Warsztaty weekendowe i ćwiczenia: opłata miesięczna 260 zł (płatna jak niżej)
Seminarium teoretyczne: 510 zł (3 x 170 zł)
Warsztat wakacyjny: 780 zł
Psychoterapie szkoleniowe: dwie obowiązkowe w miesiącu 180-240 zł w zależności od terapeuty (90-120 zł płatne po sesji)

Wpłaty:
Psychoterapia i szkolenia
Grzegorz Szczepański
02-722 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 15/138
mBank: 90 1140 2004 0000 3502 6708 6058
z dopiskiem: "Dwuletnie Studium Gdańsk - rok, imię i nazwisko uczestnika"

I rata: 780 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 05.02.2013
II rata: 520 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 10.05.2013
III rata: 520 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 10.10.2013
IV rata: 520 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 10.12.2013
Prosimy o poinformowanie koordynatorki o dokonaniu wpłaty I raty oraz o przyniesienie dowodu wpłaty na rozpoczęcie roku. Prosimy nie dokonywać wpłat przed odbyciem rozmowy kwalifikacyjnej.