Warsztaty

schody_zimaProponowane przez nas warsztaty mają formę pracy grupowej. Podczas zajęć uczestnicy mają możliwość odkrywania i doświadczania nowych postaw i zachowań oraz rozwijania określonych umiejętności w oparciu o wykonywane ćwiczenia oraz ich późniejsze omawianie na forum grupy. Ćwiczenia mają charakter indywidualny lub też zespołowy, najczęściej wykonywane są w parach. Uczestnictwo w ćwiczeniach jest dobrowolne i najczęściej poprzedzone jest krótką prezentacją przykładu przez osobę prowadzącą. Zajęcia odbywają się przede wszystkim w formie jedno- lub dwudniowych warsztatów weekendowych lub mini warsztatów popołudniowych. Mogą odbywać się także w formie kilkudniowych warsztatów stacjonarnych lub też wyjazdowych. Warunki szczegółowe warsztatów oraz ich ewentualna zmiana określane są przez każdego prowadzącego indywidualnie i dostępne są na stronach dotyczących poszczególnych zajęć. U prowadzącego dokonywane są zapisy. W przypadku niezebrania się minimalnej liczby chętnych, warsztat może zostać przez prowadzącego odwołany. Warsztaty nie mają charakteru psychoterapii grupowej.

Warsztaty rozwojowe
rysunek_mit_osrodka_8_minProponowane przez nas warsztaty o charakterze rozwojowym skierowane są do osób szczególnie zainteresowanych dążeniem do odkrywania i poszerzania świadomości samego siebie, a także rozwijania sposobów swojego funkcjonowania między innymi w zakresie takich obszarów jak relacje, praca zawodowa, zainteresowania...

Warsztaty umiejętności
rysunek_mit_osrodka_1_minProponowane przez nas warsztaty umiejętności skierowane są do osób, grup, a także organizacji szczególnie zainteresowanych identyfikowaniem, a potem trenowaniem określonych umiejętności. Celem tych warsztatów jest stwarzanie ich uczestnikom możliwości zarówno pogłębiania już posiadanych umiejętności...