Warsztaty rozwojowe

rysunek_mit_osrodka_8Proponowane przez nas warsztaty rozwojowe skierowane są do osób szczególnie zainteresowanych dążeniem do odkrywania i poszerzania świadomości samego siebie, a także rozwijania sposobów swojego funkcjonowania między innymi w zakresie takich obszarów jak relacje, zdrowie, praca zawodowa, czy zainteresowania. Celem warsztatów jest stwarzanie uczestnikom możliwości docierania do swojego własnego, nieuświadamianego dotąd potencjału i przekształcania dostrzeganych przez siebie trudności i ograniczeń w okazję do rozwoju.

Kalendarium

Brak zaplanowanych warsztatow rozwojowych w najbliższym czasie.