Alchemia relacji

Warsztat rozwojowy

08.03.2014

Alchemia relacji

drzewo_6.1Bardzo wiele osób wzbudza w nas silne uczucia, zarówno te pozytywne, jak i te negatywne. Osoby takie przyciągają oraz skupiają na sobie naszą uwagę. Najczęściej rozmyślamy o tych osobach więcej, niż o innych. Na ogół też długo je pamiętamy, niezależnie od tego, czy sobie tego życzymy, czy też nie. Planowany warsztat poświęcony zostanie znaczeniu tego typu osób oraz relacji z nimi dla naszego osobistego rozwoju. Na zajęciach wspólnie przyjrzymy się w jaki sposób postrzeganie przez nas innych osób i żywione wobec nich silne uczucia mogą być dla nas inspiracją do głębszego poznania siebie i drugiej osoby oraz lepszego zrozumienia całej relacji.

Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia projekcji.
[…] stanowi ona problem, który dotyczy każdego człowieka.
[…] Zaczynasz kogoś kochać lub nienawidzić,
[…] i nawet nie wiesz, że są to twoje projekcje.

Arnold Mindell, O pracy ze śniącym ciałem

Pomyślmy o kimś, kogo nie lubimy.
[…] Ta negatywna osoba lub dokładniej negatywna projekcja
zwykle okazuje się negatywnym sposobem,
w jaki traktujemy pewne aspekty nas samych.

Arnold Mindell, O pracy ze śniącym ciałem

Na warsztacie:
• będziemy przyglądać się czym są żywione przez nas wobec innych osób silne emocje
• będziemy badać w jaki sposób silne uczucia wobec innych wpływają na nasze rozumienie tych osób
• będziemy sprawdzać co sposób, w jaki postrzegamy innych, mówi nam o nas samych
• będziemy badać w jaki sposób inne osoby mogą stanowić dla nas informację o naszym potencjale
• będziemy badać w jaki sposób lepsze rozumienie siebie pozwala nam lepiej rozumieć drugą osobę

Zapraszam:
• osoby doświadczające silnych, pozytywnych lub negatywnych emocji względem innych osób
• osoby zainteresowane nauką radzenia sobie w takich sytuacjach
• osoby chcące zrozumieć zjawisko projekcji i zaśnienia
• osoby zainteresowane opanowaniem sztuki bycia sobą: samopoznaniem i twórczą samokreacją
• osoby zainteresowane pracą nad sobą metodą psychologii procesu

Warsztat prowadzony jest w ramach cyklu Sztuka bycia sobą. Jest to roczny cykl warsztatów rozwoju osobistego. Każdy z warsztatów stanowi zamkniętą całość, a jednocześnie stanowi element całego cyklu. Celem warsztatów jest opanowanie sztuki bycia sobą, sztuki bycia świadomym twórcą swojego doświadczenia i bycia w prawdziwym kontakcie ze sobą i światem. Wszystkie zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu narzędzi psychologii procesu i innych narzędzi wspierających samopoznanie oraz twórczą samokreację. Można uczestniczyć w całym cyklu lub wybranych zajęciach.

Pierwszy termin: 
08.03.2014
Prowadzący: 
Alicja Klein
Superwizja: 

Michał Duda

Termin: 

08.03.2014 (sobota) godz. 10:00-18:00
09.03.2014 (niedziela) godz. 10:00-16:00

Miejsce: 

Ośrodek Psychologii Procesu PO PROSTU

Zapisy:
alicja@poprostu.gda.pl, +48 607 921 321
Zgłoszenia proszę przesyłać najpóźniej trzy dni przed zajęciami
Warsztat odbędzie się pod warunkiem zebrania się wymaganej minimalnej ilości osób

Koszt: 

250 zł (200 zł dla studentów IPP)