Alchemia relacji - warsztat wyjazdowy na Mazurach

Warsztat rozwojowy

29.06.2014

Alchemia relacji - warsztat wyjazdowy na Mazurach

sztuka_3Warsztat składa się z dwóch części.

Część 1:
Bardzo wiele osób wzbudza w nas silne uczucia, zarówno te pozytywne, jak i te negatywne. Osoby takie przyciągają oraz skupiają na sobie naszą uwagę. Najczęściej rozmyślamy o tych osobach więcej, niż o innych. Na ogół też długo je pamiętamy, niezależnie od tego, czy sobie tego życzymy, czy też nie. Planowany warsztat poświęcony zostanie znaczeniu tego typu osób oraz relacji z nimi dla naszego osobistego rozwoju. Na zajęciach wspólnie przyjrzymy się w jaki sposób postrzeganie przez nas innych osób i żywione wobec nich silne uczucia mogą być dla nas inspiracją do głębszego poznania siebie i drugiej osoby oraz lepszego zrozumienia całej relacji.

Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia projekcji.
[…] stanowi ona problem, który dotyczy każdego człowieka.
[…] Zaczynasz kogoś kochać lub nienawidzić,
[…] i nawet nie wiesz, że są to twoje projekcje.

Arnold Mindell, O pracy ze śniącym ciałem

Pomyślmy o kimś, kogo nie lubimy.
[…] Ta negatywna osoba lub dokładniej negatywna projekcja
zwykle okazuje się negatywnym sposobem,
w jaki traktujemy pewne aspekty nas samych.

Arnold Mindell, O pracy ze śniącym ciałem

Na warsztacie:
• zobaczymy czym są żywione przez nas wobec innych osób silne emocje
• przyjrzymy się w jaki sposób silne uczucia wobec innych wpływają na nasze rozumienie tych osób
• zobaczymy co sposób, w jaki postrzegamy innych, mówi nam o nas samych
• zbadamy w jaki sposób inne osoby mogą stanowić dla nas informację o naszym potencjale
• zobaczymy w jaki sposób lepsze rozumienie siebie pozwala nam lepiej rozumieć drugą osobę

Zapraszam:
• osoby doświadczające silnych, pozytywnych lub negatywnych emocji względem innych osób
• osoby zainteresowane nauką radzenia sobie w takich sytuacjach
• osoby chcące zrozumieć zjawisko projekcji i zaśnienia
• osoby zainteresowane opanowaniem sztuki bycia sobą: samopoznaniem i twórczą samokreacją
• osoby zainteresowane pracą nad sobą metodą psychologii procesu

Część 2:
Większość z nas pragnie satysfakcjonujących relacji. Relacji, w których obie strony czują się rozumiane, uwzględniane oraz respektowane. Gdy pojawiają się problemy we wzajemnej komunikacji często początkowo poszukujemy przyczyn zaistniałej sytuacji oraz sposobów jej rozwiązania. Słuchamy rad, wprowadzamy określone zasady, strategie oraz programy działania, które mają być pomocne i niekiedy się to sprawdza. Czasami jednak rozwiązania te są tymczasowe lub zupełnie nieskuteczne. Jedną z tego przyczyn może być fakt, że naszą wzajemną relacją rządzą nie tylko komunikaty wysyłane przez nas w sposób świadomy i intencjonalny, ale także komunikaty, z których nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Warsztat poświęcony zostanie tej niezamierzonej komunikacji. Będziemy odkrywać sposoby jej przejawiania się, będziemy poszukiwać jej znaczenia i możliwości jej twórczego zastosowania tak, aby działała na korzyść naszych relacji, a nie była skierowana przeciwko nim. Skupimy się na pogłębianiu kontaktu z drugą osobą i uzyskiwaniu większego poczucia bliskości.

Trzeba być bardzo cierpliwym.
Na początku siądziesz w pewnej odległości ode mnie, ot tak, na trawie.
Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz.
Mowa jest źródłem nieporozumień.
Lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej...

Anthoine De Saint-Exupery, Mały książę

Każdy może odkryć swoje granice, które wywołują trudności w relacjach.
Wystarczy tylko zadać sobie pytanie, czego nie jesteśmy w stanie zrobić
w obecności drugiej osoby: naszego wroga czy przyjaciela.

Arnold Mindell, Śniące ciało w związkach

Na warsztacie:
• nauczymy się rozpoznawać i odróżniać komunikację intencjonalną od niezamierzonej
• odkryjemy jak komunikacja nieintencjonalna wpływa na nas oraz na nasze relacje
• nauczymy się odkrywać głębokie, częściowo lub całkowicie nieświadome poziomy komunikacji
• poznamy sposoby przekształcania problemów komunikacyjnych w okazję do rozwoju
• nauczymy się wykorzystywać komunikację nieintencjonalną do wzbogacania naszych relacji

Zapraszam:
• osoby doświadczające aktualnie problemów w komunikacji
• osoby, które doświadczały takich problemów w przeszłości, a obecnie chciałyby je lepiej zrozumieć
• osoby unikające niektórych relacji ze względu na istniejące lub możliwe problemy komunikacyjne
• osoby zainteresowane opanowaniem sztuki bycia sobą w relacjach
• osoby zainteresowane pracą nad sobą metodą psychologii procesu

Warsztat prowadzony jest przy wykorzystaniu narzędzi psychologii procesu, takich jak praca z ciałem, ruchem, dźwiękiem, snami oraz elementami psychodramy, narzędzi umożliwiających docieranie do pogłębionych stanów świadomości. Jest on prowadzony w ramach projektu Sztuka bycia sobą.

Pierwszy termin: 
29.06.2014
Prowadzący: 
Alicja Klein
Superwizja: 

Michał Duda

Termin: 

od 29.06.2014 (niedziela) godz. 19:00
do 06.07.2014 (niedziela) godz. 14:00

Miejsce: 

Ośrodek Rozwoju Osobistego i Duchowego TU I TERAZ

Zapisy:
Jacek Towalski, +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz -Towalska, +48 606 994 366
Biuro, +48 662 759 576, kawkowo@tuiteraz.eu

Koszt: 

800 zł + koszt zakwaterowania i wyżywienia