Roczny cykl warsztatów rozwojowych 2015-2016: Twórczy proces

Warsztat rozwojowy

24.10.2015

Roczny cykl warsztatów rozwojowych 2015-2016: Twórczy proces

spiralaRoczny cykl warsztatów rozwoju osobistego Twórczy proces dedykowany jest procesowi odkrywania i tworzenia siebie na nowo. Zapraszam do tej wspólnej podróży, eksperymentowania i zabawy. Warsztaty prowadzone są w ramach projektu Sztuka bycia sobą.

Odczuwam wielkie zadowolenie,
kiedy mogę być autentyczny,
kiedy mogę być blisko tego wszystkiego,
co we mnie się rozgrywa,
bez względu na to, co to jest

Carl R. Rogers, Sposób bycia

kolo_13

24-25.10.2015
Między światami
drzewo_22.1_minWarsztat o procesie wewnętrznej przemiany. O jej etapach. Punktach krytycznych. Sygnałach i możliwych kierunkach dalszego rozwoju. O tym, co się kończy, co zmienia swój obecny kształt oraz o tym, co się zaczyna.

07-08.11.2015
Wymarzyć swój świat
drzewo_23.1_minWarsztat o bazowych przekonaniach dotyczących natury człowieka i świata. Przekonaniach, które kształtują nasze życie. O ich badaniu. Sprawdzaniu ich wpływu na nasze życie. Weryfikowaniu i kształtowaniu ich na nowo.

12-13.12.2015
Opowiedzieć o swoim świecie
drzewo_24.1_minWarsztat o naszych procesach myślowych. O ich wpływie na nasze postawy, emocje i zachowania. O rozpoznawaniu źródła ich pochodzenia, rozumieniu znaczenia, które w sobie niosą i wybieraniu tych, które wspierają nasz rozwój.

23-24.01.2016
Poczuć swój świat
drzewo_25.1_minWarsztat o naszych uczuciach. O sposobach ich przejawiania się. O rozpoznawaniu ich natury. O badaniu zawartej w nich informacji. O cieszeniu się nimi, zarządzaniu ich przejawami i świadomym ich kształtowaniu.

06-07.02.2016
Zatrzymać swój świat
drzewo_26.1_minWarsztat o naszych intuicjach i głębokich poczuciach. O ich zauważaniu i rozpoznawaniu ich natury. O sięganiu do ich źródła. O zaufaniu do nich i uwzględnianiu zawartej w nich informacji w naszym codziennym życiu.

12-13.03.2016
Posmakować swój świat
drzewo_27.1_minWarsztat o doświadczaniu zmysłowym. Smakach, obrazach, zapachach, dźwiękach, dotykach. O zanurzaniu się w te doświadczenia. O dopełnianiu tych stanów. Cieszeniu się nimi. Badaniu ich istoty i sprawdzaniu, dokąd nas prowadzą.

09-10.04.2016
Stworzyć świat relacji Ja-Ty
drzewo_28.1_minWarsztat o relacji. O byciu razem i osobno. O poczuciu wzajemnego porozumienia i bliskości. O wspólnych marzeniach, planach oraz o ich realizacji. O kolejnych etapach relacji i zmianach w niej zachodzących. O rozstaniach i powrotach.

07-08.05.2016
Stworzyć świat relacji Ja-Wy
drzewo_29.1_minWarsztat o doświadczaniu siebie w grupie. O tym, jak my oddziałujemy na innych oraz o tym, jak inni oddziałują na nas. O przyjmowaniu różnych ról i różnych punktów widzenia. O zależności i wolności. O współistnieniu i współdziałaniu.

04-05.06.2016
Stworzyć świat zewnętrzny
drzewo_30.1_minWarsztat o realizowaniu swoich celów i projektów. O wcielaniu w życie swoich wizji i marzeń. O wybieranych przez siebie postawach i strategiach działania. O stawianiu czoła pojawiającym się na drodze wyzwaniom. O byciu liderem własnego życia.

Warsztaty prowadzone są przy wykorzystaniu narzędzi psychologii procesu, takich jak praca z ciałem, ruchem, dźwiękiem, snami oraz elementami psychodramy, narzędzi umożliwiających docieranie do pogłębionych stanów świadomości.

Cykl stanowi zamkniętą całość. Można brać udział w całym cyklu lub w wybranych warsztatach.

Prowadzący:
Alicja Klein

Superwizja:
Clare Hill

Pierwszy termin: 
24.10.2015
Termin: 

Warsztaty odbywają się raz w miesiącu w weekendy. Zapraszam do przeglądania Kalendarium. Uwaga! Terminy poszczególnych warsztatów mogą ulec zmianie.

Koszt: 

300 zł pojedynczy warsztat

sztuka_bycia_soba_ulotka

Informacja o warsztatach dostępna jest także na facebook'u: