Roczny cykl warsztatów rozwojowych 2014-2015: Sztuka bycia sobą

Warsztat rozwojowy

11.10.2014

Roczny cykl warsztatów rozwojowych 2014-2015: Sztuka bycia sobą

drzewo_21.1Celem całego cyklu jest opanowanie sztuki bycia sobą – sztuki bycia w prawdziwym kontakcie ze sobą, innymi osobami oraz światem, a także świadomego tworzenia, z tego nowego miejsca, własnego życiowego doświadczenia. Pierwsza część cyklu są to cztery warsztaty poświęcone kształtowaniu nowej postawy względem siebie samego. Druga część cyklu obejmuje cztery warsztaty skupione na zdobywaniu umiejętności adoptowania zachodzących w nas zmian w obszarze relacji i stawianych sobie w życiu celów. Cykl zamykają zajęcia z medytacji, pozwalającej nam poszerzyć świadomość tego, co to znaczy być sobą. Cykl stanowi zamkniętą całość. Można brać udział w całym cyklu lub wybranych zajęciach.

Warsztaty prowadzone są w ramach projektu Sztuka bycia sobą.

Pełna osoba jest po prostu sobą
Arnold Mindell, Śniące ciało: rola ciała w odkrywaniu Jaźni

kolo_6

11.10.2014
Sztuka bycia sobą
drzewo_11.1_minWarsztat o postawie samoakceptacji. O akceptacji i nieakceptacji różnych aspektów siebie. O dostrzeganiu, docenianiu i integrowaniu części chcianych i niechcianych. O byciu otwartym na różne poziomy doświadczenia. O cieszeniu się sobą...
Prowadzący: Alicja Klein

22.11.2014
Potęga osobistego mitu
drzewo_12.1_minWarsztat o wzorcach myślenia. O cyklicznym doświadczaniu podobnych myśli, uczuć, sytuacji oraz snów. O rozumieniu wpływu tych schematów na kształt naszego życia. O dostrzeganiu zawartego w nich potencjału oraz o świadomym ich kształtowaniu...
Prowadzący: Alicja Klein

13.12.2014
Natura emocji
drzewo_13.1_minWarsztat o emocjach. O różnych sposobach ich przejawiania się. O wsłuchiwaniu się w nie oraz o rozumieniu ich znaczenia. O trudnościach związanych z ich wyrażaniem, świadomym korzystaniu z mocy w nich zawartej i czerpaniu z nich inspiracji do życia...
Prowadzący: Alicja Klein

24.01.2015
Na krawędzi świata
drzewo_14.1_minWarsztat o zmianie. O ewolucyjnym i rewolucyjnym charakterze procesu przemiany. O doświadczaniu zmiany w różnych obszarach życia. O szansach i zagrożeniach z nią związanych. O momentach kryzysowych. O odkrywaniu nowych sposobów bycia...
Prowadzący: Alicja Klein

21.02.2015
Alchemia relacji
drzewo_15.1_minWarsztat o znaczeniu relacji dla naszego rozwoju. O tym w jaki sposób postrzeganie przez nas innych osób oraz żywione wobec nich silne uczucia mogą być dla nas inspiracją do głębszego poznania siebie, drugiej osoby i relacji jako całości...
Prowadzący: Alicja Klein

21.03.2015
Blisko, coraz bliżej
drzewo_16.1_minWarsztat o kontakcie. O różnych poziomach komunikacji. O komunikacji zamierzonej, niezamierzonej oraz ich znaczeniu dla bycia rozumianym i uwzględnianym przez drugą osobę. O pogłębianiu kontaktu i o wpływie tej zmiany na poczucie bliskości...
Prowadzący: Alicja Klein

18.04.2015
Tao konfliktu
drzewo_17.1_min.jpgWarsztat o konflikcie. O rozpoznawaniu sygnałów znajdowania się w nim. O reakcjach z tym związanych. O podejmowaniu świadomej decyzji zaangażowania się w niego i o etapach jego rozwiązywania. O jego oswajaniu i o potencjale w nim zawartym...
Prowadzący: Alicja Klein

16.05.2015
Twórczy proces
drzewo_18.1_minWarsztat o twórczości. O wspieraniu swojej wizji. O wcielaniu w życie swoich marzeń i projektów. O potencjale i trudnościach związanych z ich realizacją oraz o wspieraniu siebie i pozostałych uczestników tego procesu. O transformacji ducha w materię...
Prowadzący: Alicja Klein

27.06.2015
Tańcząc przez życie
drzewo_19.1_minMedytacja w duchu psychologii procesu. O zwiększaniu świadomości swojego ciała. O podążaniu za płynącymi z niego odczuciami i o przekształcaniu tych doświadczeń w cenne dla siebie informacje. O docieraniu do swojej najgłębszej natury...
Prowadzący: Alicja Klein

Warsztaty prowadzone są przy wykorzystaniu narzędzi psychologii procesu, takich jak praca z ciałem, ruchem, dźwiękiem, snami oraz elementami psychodramy, narzędzi umożliwiających docieranie do pogłębionych stanów świadomości.

Prowadzący:
Alicja Klein

Pierwszy termin: 
11.10.2014
Termin: 

Warsztaty odbywają się raz w miesiącu w weekendy. Zapraszam do przeglądania Kalendarium
Uwaga! Terminy poszczególnych warsztatów mogą ulec zmianie

Koszt: 

300 zł pojedynczy warsztat (250 zł dla studentów IPP oraz przy jednorazowej wpłacie za cały cykl)

Uwagi: 

Informacja o warsztatach dostępna jest także na facebook'u

sztuka_bycia_soba_ulotka