Na krawędzi świata

Warsztat rozwojowy

14.12.2013

Na krawędzi świata

drzewo_3.1Zmiana jest nieodłącznym aspektem naszego życia. Niesie w sobie szanse na lepsze jutro, jak i zagrożenia związane z nieznanym. Czasami ma ona charakter ewolucyjny, innym razem jest to prawdziwa rewolucja. Są to takie momenty lub okresy w naszym życiu, gdy mamy poczucie, że znany nam świat kończy się lub się rozpada. Może dotyczyć to naszych relacji, pracy zawodowej, zdrowia lub może mieć także bardziej ogólny charakter i wiązać się z poczuciem naszego miejsca w świecie, celu lub sensu życia. Okresom takim może towarzyszyć poczucie wewnętrznego chaosu, braku jasnego kierunku działania oraz nieskuteczności starych sposobów zachowania, przy równoczesnym braku nowych sposobów myślenia oraz postępowania. Warsztat poświęcony zostanie identyfikowaniu tych kryzysowych obszarów i poszukiwaniu w odniesieniu do nich nowych sposobów istnienia. Podczas warsztatu będziemy też przyglądać się naturze procesu przemiany samej w sobie. Będziemy sprawdzać jak możemy doświadczać jej bardziej świadomie i naturalnie.

[…] w ludziach, a także w stosunkach partnerskich, rodzinnych,
a może nawet narodowych zmiany zaczynają się w chwili,
gdy stajemy przed nierozwiązywalnymi, niezwykłymi sytuacjami,
takimi jak miłość, śmierć, choroba, bankructwo, rozwód [...].”

Arnold Mindell, O pracy ze śniącym ciałem

W mitach przewija się myśl,
że głęboko, na samym dnie otchłani rozlega się odgłos zbawienia.
Chwila, gdy naokoło jest tylko czerń,
to chwila zwiastująca rychłe nadejście prawdziwej przemiany.
W momencie największego mroku rozbłyskuje światło.

Joseph Campbell, Potęga mitu

Na warsztacie:
• będziemy odkrywać nasze reakcje emocjonalne związane ze zmianami
• będziemy poszukiwać tego, co trudno jest nam zostawić i zobaczymy na czym ta trudność polega
• będziemy przyglądać się co powstrzymuje nas w planowaniu przyszłości i podejmowaniu działań
• będziemy odkrywać co nowego może nas spotkać na krawędzi wyłaniającego się nowego świata
• podejmiemy decyzje co do zakresu zmian, które wprowadzimy w życie

Zapraszam:
• osoby mające obecnie poczucie, że znajdują się na krawędzi znanego im świata
• osoby, które przeszły przez takie doświadczenia w przeszłości i pragną lepiej je zrozumieć
• osoby mające poczucie, że znajdują się obecnie w kryzysie
• osoby zainteresowane lepszym zrozumieniem procesu wewnętrznej przemiany
• osoby zainteresowane opanowaniem sztuki bycia sobą: samopoznaniem i twórczą samokreacją
• osoby zainteresowane pracą nad sobą metodą psychologii procesu

Warsztat prowadzony jest w ramach cyklu Sztuka bycia sobą. Jest to roczny cykl warsztatów rozwoju osobistego. Każdy z warsztatów stanowi zamkniętą całość, a jednocześnie stanowi element całego cyklu. Celem warsztatów jest opanowanie sztuki bycia sobą, sztuki bycia świadomym twórcą swojego doświadczenia i bycia w prawdziwym kontakcie ze sobą i światem. Wszystkie zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu narzędzi psychologii procesu i innych narzędzi wspierających samopoznanie oraz twórczą samokreację. Można uczestniczyć w całym cyklu lub wybranych zajęciach.

Pierwszy termin: 
14.12.2013
Prowadzący: 
Alicja Klein
Superwizja: 

Michał Duda

Termin: 

14.12.2013 (sobota) godz. 10:00-18:00
15.12.2013 (niedziela) godz. 10:00-16:00

Miejsce: 

Ośrodek Psychologii Procesu PO PROSTU

Zapisy:
alicja@poprostu.gda.pl, +48 607 921 321
Zgłoszenia proszę przesyłać najpóźniej trzy dni przed zajęciami
Warsztat odbędzie się pod warunkiem zebrania się wymaganej minimalnej ilości osób

Koszt: 

250 zł (200 zł dla studentów IPP)