Warsztaty umiejętności

rysunek_mit_osrodka_1Proponowane przez nas warsztaty umiejętności skierowane są do osób, grup i organizacji szczególnie zainteresowanych identyfikowaniem oraz trenowaniem określonych umiejętności. Celem tych warsztatów jest stwarzanie uczestnikom możliwości zarówno pogłębiania posiadanych już umiejętności, głównie umiejętności społecznych, interpersonalnych i intrapersonalnych, między innymi w oparciu o określanie ich mocnych oraz słabych świadomych stron, jak i odkrywanie ich możliwości do tej pory nie w pełni uświadamianych.

Kalendarium

Istnieje możliwość zorganizowania warsztatu na konkretne zamówienie. Poponowane przez nas tematy warsztatów to: komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie negocjacji, asertywność, przywództwo. Po wspólnym określeniu szczegółowych warunków istnieje możliwość poprowadzenia również warsztatów dotyczących innych zagadnień. W celu organizacji warsztatów na zamówienie prosimy kontaktować się z wybranym trenerem.