Wydarzenia

miasto_sopot_z_gory W celu propagowania metody psychologii procesu organizujemy oraz promujemy wybrane przez nas wydarzenia. Proponujemy i wspieramy takie wydarzenia, których charakter pozwala na prezentację szerokiego obszaru zastosowania metody psychologii procesu, także takie które pozwalają na udostępnianie jej szerokiemu kręgu odbiorców poprzez, w wielu przypadkach, ich całkowicie lub też częściowo bezpłatny charakter oraz takie, które według nas, stanowią najcenniejsze przykłady i źródło informacji na temat zastosowania metody.

Kalendarium

Brak zaplanowanych wydarzeń w najbliższym czasie.