Wróżenie z ognia

Wydarzenie

24.04.2014

Wróżenie z ognia

amy_arnyOśrodek Psychologii Procesu PO PROSTU bardzo serdecznie poleca warsztat Amy i Arnolda Mindell dotyczący nowego, zorientowanego na proces podejścia do zdrowia, związków i organizacji.

Problemy zdrowotne, relacyjne oraz organizacyjne należą do najbardziej dokuczliwych i często ich rozwiązanie wymaga szczególnego wglądu i specjalnego podejścia. W trakcie zajęć przedstawimy unowocześnioną wersję psychologii procesu, nowe podejście, oparte jednocześnie na jednej z najstarszych metod wróżbiarskich piromancji, czyli „wróżenia z ognia”.

Ognia? Tak. Nasze psychologiczne studia nad 6000 tysiącami lat Azjatyckiej i Rdzenno Amerykańskiej tradycji podążania za tym co „boskie”, za „przepowiednią”, pokażą w jaki to sposób „ogień” może rozgrzewać i wzmacniać zdrowie, związki i organizacje.

Będziemy studiować tę część piromancji, która używa ognia do łamania skorup oraz kości, starożytnej tradycji poprzedzajacej I Ching oraz Tao Te Ching. W trakcie semianrium łamannie „skorup-muszli” będzie inspiracją dla World Tao Theater, który pomoże nam podejść z miejsca „starszyzny” do osobistych i organizacyjnych problemów i ich rozwiązań.

Dojrzałość i dystans starszyzny jest istotą tego co nazywamy „drugim treningiem”. Pierwszy trening skupia się na podstawowej edukacji, jak radzić sobie z niekończącymi się problemami uzgodnionej rzeczywistości. Drugi trening polega na głębokiej integracji szamanizmu, śnienia i doświadczeń z poziomu esencji z pierwszym treningiem po to, by szukać bardziej twórczych, mniej przewidywalnych rozwiązań realnych życiowych problemów.

Kto mógłby skorzystać na stosowaniu tych nowych metod? Terapeuci, lekarze, coache, aktorzy, artyści, politycy. Każdy kto chce pracować nad miejscem starszyzny w sobie i innych.
• dzień 1: Symptomy w ciele szamana: „pękanie” dla zdrowia
• dzień 2. Szaman w relacjach i świecie: konflikt i oświecenie

Wcześniejsza znajomość pracy z procesem jest pomocna, ale nie jest konieczna.
Seminarium odbywa się w języku angielskim i jest tłumaczone na język polski.

Pierwszy termin: 
24.04.2014
Termin: 

24.04.2014 (czwartek) godz. 10:00-17:30
25.04.2014 (piątek) godz. 10:00-17:30

Miejsce: 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Zapisy:
Joanna Dulińska i Michał Duda, ipp@processwork.pl, +48 502 616 396

Koszt: 

500 zł do 23 marca 2014
600 zł po 23 marca 2014

Dla uczestników seminarium Worldwork 2014 cena specjalna:
390 zł do 23 marca 2014
500 zł po 23 marca 2014

Konto:
Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu
04 1440 1231 0000 0000 0688 0061

Uwagi: 

Informacja dostępna jest także na stronie Wordwork 2014