Zespół

rysunek_mit_osrodka_3Główną zasadą, którą kierujemy się w swojej pracy jest dobro klienta. Dążymy do zagwarantowania tego, między innymi, poprzez stały rozwój własnej świadomości i stałe podnoszenie swoich kompetencji, poprzez uwzględnianie nierównej pozycji w relacji z klientem i dbałość o to, aby nie doszło do jej wykorzystania podczas lub po zakończeniu kontaktu z klientem, a także poprzez poszanowanie autonomii i godność klienta bez względu na jego rasę, narodowość, wiek, język, status społeczny czy ekonomiczny, wyznanie oraz poglądy polityczne.

Alicja Klein
alicja_internet_mid Z wykształcenia jestem psychologiem i ekonomistą. Zawodowo pracuję jako terapeuta, coach i mediator. Prowadzę swoją praktykę zawodową od roku 2006. Bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej pracy ...

Jadwiga Bytniewska
Jadwiga BytniewskaJestem psychologiem, psychoterapeutką i coachem, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kształcąc się nieustająco, pracuję pod stałą superwizją...