Alicja Klein

alicja_internet_maxJestem psychologiem, psychoterapeutą, coachem, mediatorem, członkiem PSPiTPP (Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu), współzałożycielką Ośrodka Psychologii Procesu PO PROSTU.

Do Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu z Warszawy przystąpiłam w roku 2003, a od roku 2006 posiadam uprawnienia oraz prowadzę psychoterapię i pracę z grupami metodą psychologii procesu pod superwizją. W ramach szkolenia odbyłam staże psychoterapeutyczne w różnych publicznych placówkach. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe.

Dla osób indywidualnych prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, par i rodzin oraz warsztaty rozwoju osobistego. Dla organizacji, grup oraz osób działających w ich ramach prowadzę coaching, warsztaty rozwoju umiejętności i procesy grupowe. W swojej pracy wykorzystuję wiedzę z zakresu psychologii procesu oraz wieloletnie doświadczenie pracy w biznesie.

W prowadzonej pracy terapeutycznej jestem szczególnie zainteresowana możliwością przekształcania stanów kryzysowych, u podstaw których leżą problemy zdrowotne, relacyjne, zawodowe i inne krytyczne doświadczenia życiowe, w okazję do rozwoju i osiągania poczucia większej pełni.

W pracy z grupami i organizacjami jestem szczególnie zainteresowana odkrywaniem powiązań i transformacją procesów osób indywidualnych oraz grupowych tak, by wspierały one rozwój zarówno poszczególnych osób, jak i rozwój systemu jako całości.

Zapraszam na stronę prowadzonego przeze mnie projektu Sztuka bycia sobą :)

Szkolenie psychoterapeutyczne:
2006-obecnie - Szkolenie Dyplomowe - Instytut Psychologii Procesu
2003-2005 - Dwuletnie Studium Psychoterapii - Instytut Psychologii Procesu

Szkolenie z mediacji:
2015 - Szkolenie specjalistyczne - Mediacje rodzinne - Polskie Centrum Mediacji
2013 - Szkolenie bazowe - Polskie Centrum Mediacji

Staż psychoterapeutyczny:
2011 - Staż psychosomatyczny - Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku
2010 - Staż psychosomatyczny - I Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. św. Wojciecha w Gdańsku
2008 - Staż psychiatryczny - Psychiatryczny Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach

Edukacja akademicka:
2008 - Studia magisterskie - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
1998 - Studia magisterskie - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Superwizja:
Clare Hill, Michał Duda

Kontakt:
e-mail: alicja@poprostu.gda.pl
tel: +48 607 921 321
skype: alicjaklein (możliwość sesji przez skyp'a)

Zespół