Alicja Klein

alicja-1Z wykształcenia jestem psychologiem i ekonomistą. Od roku 2006 pracuję zawodowo jako psychoterapeuta, a od roku 2015 także jako coach i mediator. W styczniu roku 2017 powołałam do życia Centrum Rozwoju Relacji WYGRANY-WYGRANY, do którego bardzo serdecznie zapraszam. Jestem również współzałożycielką Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju PO PROSTU oraz członkiem Polskiego Centrum Mediacji.

Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej i psychoterapii par. Cyklicznie prowadzę zamknięte półroczne grupy psychoterapeutyczne Być w relacji oraz Być w relacji partnerskiej, a także zajęcia warsztatowo-treningowe w ramach dziewięciomiesięcznego kursu w Szkole relacji.

Przez kilka lat prowadziłam warsztaty rozwoju osobistego w ramach projektu Sztuka bycia sobą oraz cykliczne procesy grupowe Ja w świecie, świat we mnie.

W prowadzonej pracy psychoterapeutycznej jestem szczególnie zainteresowana możliwością przekształcania stanów kryzysowych, u podstaw których leżą problemy zdrowotne, relacyjne, zawodowe i inne krytyczne doświadczenia życiowe, w okazję do rozwoju i osiągania poczucia większej pełni oraz do działań o charakterze prewencyjnym, czyli do uczenia się bycia w relacji ze sobą oraz innymi osobami w taki sposób, aby do sytuacji kryzysowych nie musiało dochodzić wcale. Jestem również zainteresowana odkrywaniem powiązań i transformacją procesów osób indywidualnych tak, aby wspierały one rozwój zarówno poszczególnych osób, jak i rozwój systemu (grupy, organizacji, rodziny) jako całości.

W swojej praktyce wykorzystuję wiedzę z zakresu psychologii i zarządzania, w tym wieloletnie doświadczenie w pracy w biznesie. Praktykuję pod superwizją. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. Dla osób spoza Trójmiasta prowadzę spotkania za pośrednictwem skype’a.

Podchodzę z pasją i sercem do tego, co robię i do osób, które spotykam na swojej zawodowej drodze. Bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej pracy

Edukacja, szkolenia, staże, superwizja

Szkolenia z mediacji
2015 - Szkolenie specjalistyczne - Mediacje rodzinne - Polskie Centrum Mediacji
2013 - Szkolenie podstawowe - Mediacje - Polskie Centrum Mediacji

Szkolenia psychoterapeutyczne
2006-2016 - Szkolenie spcjalistyczne - Psychoterapia (z wył. certyfikacji) - Instytut Psychologii Procesu
2003-2005 - Szkolenie podstawowe - Dwuletnie Studium Psychoterapii - Instytut Psychologii Procesu

Staże psychoterapeutyczne
2011 - Staż psychosomatyczny - Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku
2010 - Staż psychosomatyczny - I Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. św. Wojciecha w Gdańsku
2008 - Staż psychiatryczny - Psychiatryczny Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach

Edukacja akademicka
2005-2008 - Studia magisterskie - Psychologia - Uniwersytet SWPS w Warszawie
1997-2000 - Studia licencjackie - Plastyka - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
1991-1998 - Studia magisterskie - Ekonomia - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Superwizja
Clare Hill

Kontakt

e-mail: alicja@poprostu.gda.pl
tel: +48 607 921 321
skype: wygrany-wygranyZespół