Metoda

rysunek_mit_osrodka_4Pracujemy w oparciu o metodę psychologii procesu dr Arnolda Mindella rozwijanej przez niego oraz jego współpracowników od roku 1970. Metoda rozwijana była początkowo w Zurychu (Szwajcaria), następnie w Portland (USA), a obecnie w wielu ośrodkach psychologii procesu na świecie. Podstawę teoretyczną metody stanowi psychologia C.G. Junga, taoizm oraz fizyka kwantowa, co powoduje, że psychologia procesu to zarówno psychologia, nauka, jak i sztuka podążania za naturą, grupą oraz ekosystemem jako całością.

Pracując z klientem indywidualnym przyjmujemy, że wszystko, co mu się przydarza lub wydarza się w jego otaczającym świecie, może być dla niego znaczące. Razem z nim poszukujemy tego znaczenia. Wydarzeniami tymi mogą być trudności w relacjach, różne symptomy cielesne, choroby, sny, dziwne i trudne wydarzenia, wypadki czy uzależnienia. Kiedy rozpoczynamy z klientem tą procesową podróż, często jego pierwszym celem jest pozbycie się tego, co mu przeszkadza. Może na przykład pragnąć, aby zniknęła choroba lub aby zmienił się partner, z którym ma problem. W trakcie stopniowej pracy nad tymi problemami klient uczy się jak poszerzać, pokonując własne opory i niechęci, swój świat poprzez odkrywanie znaczenia wydarzających się, dziwnych czy trudnych doświadczeń. W trakcie tej pracy stosujemy różne techniki, pomagające klientowi odkrywać, doświadczać i eksperymentować. Proponujemy między innymi odgrywanie ról, zabawę, pracę z głosem czy rysowanie. W efekcie następuje przekształcenie pierwotnego obcego doświadczenia w uwewnętrznione własne. Zmienia to znacząco perspektywę patrzenia klienta, jego sposób doświadczania siebie i świata. Pomaga mu zmieniać swoje postawy i zachowania na bardziej adekwatne, zgodne z procesem, pomagające mu lepiej rozwiązywać swoje problemy czy urzeczywistniać swój potencjał rozwojowy.

Pracując z grupą lub organizacją przyjmujemy, zgodnie z założeniami Głębokiej Demokracji, że każda osoba stanowi część większej całości jaką jest grupa, a co za tym idzie, że jej doświadczenia są doświadczeniami ważnymi i niezbędnymi dla rozwoju całej grupy i całego społeczeństwa. Dlatego podczas tego typu pracy nasza uwaga koncentruje się na wspieraniu procesu grupy w taki sposób, aby mogły ujawnić się w nim wszystkie postawy czy poglądy i aby możliwe było odkrycie ich pełnego znaczenia, a także aby mogła nastąpić ich ewentualna integracja przez pozostałych członków grupy.

O psychologii procesu w publikacjach.

Ten, kto zna (innych) ludzi, posiada tylko wiedzę.
Ten, kto zna siebie samego, jest (człowiekiem) oświeconym.
Ten, kto zwycięża innych, jest (tylko) silny.
Ten, kto zwycięstwa nad samym sobą odnosi, jest (człowiekiem) potężnym.
Ten, kto zna umiar (i cieszy się tym, co ma), jest bogaty.
Ten, kto przemocą wprowadza w życie (swoje plany), posiada (tylko) silną wolę”.

Tao-te-king, rozdz. XXXIII