Ośrodek Psychologii Procesu PO PROSTU

X17Serdecznie witamy na stronie Ośrodka Psychologii Procesu PO PROSTU. Tworzenie Ośrodka jest dla nas procesem. Procesem, który został przez nas zainicjowany w marcu 2007 i jak każdy proces wciąż trwa i ulega transformacji. W ramach tworzonego przez nas Ośrodka pracujemy w oparciu o metodę psychologii procesu zakładając, że zmiana jest naturalnym elementem rozwoju. Zapraszamy do stania się częścią tego procesu przemiany.

Oferta

Osoby indywidualne
• konsultacje psychologiczne
• psychoterapia indywidualna, par i rodzin
• psychoterapia grupowa
• coaching
• grupy wsparcia
• warsztaty rozwoju osobistego

Organizacje
• coaching indywidualny i grupowy
• warsztaty rozwoju umiejętności
• zamknięte procesy grupowe

Projekty społeczne
W ramach projektów społecznych proponujemy pracę z osobami oraz grupami doświadczającymi jawnych lub ukrytych konflików oraz osobami i grupami zainteresowanymi wnoszeniem świadomości w dynamikę wewnątrzgrupowych procesów i procesów zachodzących w świecie. Projekty prowadzone są w ramach paradygmatu Głębokiej Demokracji zakładającego, że istotą prawdziwej demokracji jest nie władza, lecz świadomość. Proponujemy:
• otwarte lub zamknięte procesy grupowe
• otwarte lub zamknięte fora dyskusyjne

Współpraca

W celu rozwijania i doskonalenia posiadanych umiejętności oraz propagowania i rozwijania metody, współpracujemy z Instytutem Psychologii Procesu z Warszawy. Naszą działalność prowadzimy pod superwizją Dyplomowanych Nauczycieli. Serdecznie zapraszamy do przeglądania Katalogu zawierającego ofertę Instytutu Psychologii Procesu, Ośrodka Psychologii Procesu PO PROSTU oraz innych Ośrodków i Gabinetów psychologii procesu w Polsce.

Subskrybuje zawartość